IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | številka 8 | leto 2020 | ISSN 2350-3637

Uvodnik

Alenka Fikfak: Raziskovanje in kreativnost pisanja v letu 2020  Preberi več ...

Glavna urednica / UL FA
Revija Igra ustvarjalnosti je v letu 2020 doživljala vse mogoče prelomnice in lahko njene aktivnosti kar primerjamo z epidemijo covida in premiki, ki so postopoma ustavljali družbeno življenje. Številka 7, letnica 2019 je bila obširna, z vsebinami različnih področij in je obetala aktivno nadaljevanje v leto 2020. Namen revije ni bil nikoli le pregled in objavljanje znanstvenih vsebin. Že njen naslov nakazuje množico dodanih vsebin in predstavitev, ki so vezane predvsem na urbanistične in ostale prostorske delavnice. Kljub temu, da se je zapiranje in postopno ustavljanje družbe v letu 2020 pričelo v mesecu marcu, pa je to ravno obdobje, ko se tovrstne aktivnosti v povezavi s prostorskimi študiji, največ odvijajo. Leto 2020 nam je v veliki meri odvzelo »kreativnost« ustvarjanja, ostali smo sami za računalniškimi zasloni, z navidezno virtualno družbo preko zoom-ov, teams-ov, webex-ov in še česa drugega. Kar je bilo v spomladanskih mesecih zaznati kot nemogoče, se je v jesenskih obrnilo v običajni delovni dan in spreminjanje celotnega koncepta bivanja. Človek je res prilagodljivo bitje, pa vendar, kam gremo?In kaj smo v reviji ustvarjali v letu 2020, kljub stalnemu spraševanju kam gremo in kaj bomo, v že bližnji prihodnosti? Želje po predstavitvah raziskovalnega dela v znanstvenih prispevkih so bile velike, najav s povzetki, z zelo raznolikimi vsebinami, več kot še za leto 2021. A pod pritiskom spreminjanja bivanja, smo se tudi raziskovalci spoprijemali z vsemi mogočimi težavami in tudi pisanje se je postopoma ustavljalo. Prav zato, se posebej zahvaljujem vsem avtorjem v tej številki, ki so s svojo energijo omogočili njen nastanek in še enkrat preprečili, da bi uredniški odbor, z vso prostovoljno energijo sedmih let, omagal. V septembru 2020 smo zasedba uredništva bili v vlogi so-organizatorjev in avtorjev vsebin znanstvene konference City street 4. Tudi konferenca se je prenesla na zoom platformo in tudi pri tem smo dokazali zdržljivost in inovativnost raziskovalcev v želji predaje znanja na mednarodnem nivoju. Mednarodnost se je prenesla na različne nivoje, v obliki, ki so nam vsem skupne, sogovornik je v vseh oblikah postal ekran. Revijo torej še vedno premetava od vse nove mednarodnosti do družbene pasivnosti, utrujenosti in odtujenosti. Pa vendar, v tej številki se boste srečali z urbano reciklažo, pregrevanjem uličnega prostora, naravnim prezračevanjem stavb, gradbenimi odpadki, in vlogo transporta. Vse skupaj pa povezuje kontekst grajenega, ki pa je tudi spremenljiv, tako kot so vse omenjene lokacije ali case studies v posameznih prispevkih.

V obdobju prve karantene, ki je bila na srečo v spomladnih mesecih, ko so sprehodi postali stalnica življenja, sem se kot opazovalec znanega prostora srečevala s podrobnostmi, ki so mi odpirala nova in nova vprašanja. Eno od teh nasprotij, ki verjamem da kažejo nepremišljenost družbe, je bilo opazovanje praznega avtocestnega prostora primorske avtoceste na odseku Vrhnika-Brezovica. In prav v tem obdobju o »veseli« novici, da je potrjena sprememba razširitve te omenjee AC z dodanim tretjim pasom. Za koga pa? A se pisci teh novic niso niti vprašali kaj ej trenutno stanje in da mogoče to stanje lahko postane kar hitro stalnica? Ja, raziskovalci, pisci znanstveno objektivnih besedil, vaše delo postaja vse bolj pomembno in ima misijo opominjanja družbe in našega samo-uničenja. Pišimo in si predajmo znanstveno objektivne premisleke vsebin, pa tudi esejistično osebne vtise kaj se v našem in mednarodnem prostoru odvija. Pišite in tudi uživajte v branju zgodb iz leta 2020, ki na srečo le niso povezane z epidemijami in covidom, vsaj v tej reviji je temu namenjen samo uvodnik. Leto 2020, vsekakor drugačno!

Članki

Jernej Červek:
Trajnostni pristopi v urbanističnem načrtovanju: reciklažni urbanizem
Creative Commons License IU/CG, 8/2020, 12-19. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.012-019

Kristijan Lavtižar:
Temelji naravnega prezračevanja stavb
Creative Commons License IU/CG, 8/2020, 20-27. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2020.08.020-027

Jaka Veber:
Javni promet kot prostorski označevalec
Creative Commons License IU/CG, 8/2020, 46-53. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2020.08.046-053

Kratki znanstveni prispevki

Špela Verovšek:
Vrednotenje trajnostne učinkovitosti sosesk z vidika mobilnosti in povezljivosti
UDK: 711.581: 502.131.1 stran 54-59
Špela Verovšek:
A-PLACE: krepitev vezi med prostori in ljudmi s kreativnimi praksami
UDK: 711:7 stran 60-63
Gregor Čok, Gašper Mrak:
Prostorska razporeditev poslovnih subjektov v Sloveniji
UDK: 711.552(497.4):72.054 stran 64-66

Predstavitve, delavnice in diplome

PREDSTAVITVE
Mednarodna znanstvena konferenca: mestna ulica4 page 68
DELAVNICE
Klis 2020: vertikalnost | povezanost | družba page 74
»A Hidden Place« - študentska delavnica ustvarjanja prostora na bežigrajskem gradbišču page 76
Veliki dogodek v mestu za vsakogar? Olimpijske igre v Parizu 2024 page78
DIPLOME
Tjaša Kogovšek: Idejna zasnova reurbanizacije mestnega jedra Koper: urbana regeneracija na območju Belvederja page 84
Ana Mestnik: Sonaravni ukrepi v načrtovanju rabe prostora za zmanjšanje erozijske nevarnosti na poplavnih območjih page 88
Klemen Beličič: Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja turizma na primeru Bele Krajine page 92


CELOTNA REVIJA
PDF (11.33M) DOI: 10.15292/IU-CG.2020.08