Igra ustvarjalnosti št. 8/2020

Številka 8 je objavljena

Revija Igra ustvarjalnosti je v letu 2020 doživljala vse mogoče prelomnice in lahko njene aktivnosti kar primerjamo z epidemijo covida in premiki, ki so postopoma ustavljali družbeno življenje...

Več ...

Article thumbnail

 Navodila za avtorje

Revija objavlja recenzirane znanstvene članke, recenzije knjig, predstavitve raziskovalnih in strokovnih projektov, predstavitve delavnic, predstavitve znanstvenih in strokovnih srečanj, predstavitve strokovnih ogledov in znanstvenih kongresov ...

Več ...

Reviewers thumbnail

 Navodila za recenzente

Recenzijo lahko opredelimo kot kritično, večslojno, pisno oceno vrednosti znanstvenega ali strokovnega dela, ki je namenjeno za objavo. Osnovni cilj recenzije je, da nudi vse podatke, ki jih uredništvo potrebuje za odločitev o objavi prispevka nekega avtorja.

Več ...

Novi
regionalni

uredniki revije


Znanstvena revija
Igra ustvarjalnosti

Revije 'IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora' je brezplačna in prosto dostopna na spletu. Avtorju se za objavo članka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov, članki so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.


O reviji
Igra ustvarjalnosti

Zamisel o ustanovitvi znanstvene revije 'IGRA USTVARJALNOSTI – teorija in praksa urejanja prostora' izhaja iz uspešne znanstvene monografije z istim naslovom 'Igra ustvarjalnosti', ki je izšla leta 2012.

Število prispevkov objavljenih v reviji

do januarja 2021, v 8. izdajah

58

znanstvenih prispevkov

5

strokovnih prispevkov

69

predstavitev študentskih delavnic

26

predstavitev projektov

30

predstavitev zaključnih del