IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 8 | Leto 2020 | ISSN 2350-3637

Md. Nazmul Haque1, Sharmin Siddika1, Mizbah Ahmed Sresto1:

Povezava med mestnimi zelenimi ulicami in trajnostnostjo: primer območja mesta Khulna (KCC), Bangladeš

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2020.08.037-045 | UDK 711.4: 502.131.1(549.3Khulna) | POSLANO: 10/2020 | PREGLEDANO: 11/2020 | OBJAVLJENO: 11/2020
Organizacija: 1 Khulna University of Engineering & Technology, Khulna, BangladeshPOVZETEK
Hitra urbanizacija v Bangladešu je negativno vplivala na ekosistem in posledično na podnebje. Območje preučevanja v tem članku je mesto Khulna (KCC). Glavni cilj te študije je predlagati izvedljive modele zelenih ulic za zmanjšanje onesnaženosti okolja. Predlagani so zeleni pasovi, ki zmanjšujejo vpliv škodljivih plinov in hkrati ohranjajo ekološko ravnovesje, kar prispeva k izpolnitvi 11. cilja trajnostnega razvoja. Članek ima tri dele. V prvem delu sta predstavljeni raziskava rabe in pokrovnosti tal ter raziskava javnega mnenja, izvedeni glede na sedanje stanje. Nato je predstavljen predlog sistema zelenih ulic na različnih križiščih, avtocestah in v soseskah mesta Khulna, ki temelji na nekaj uspešnih primerih. Nazadnje je predstavljen konceptualni okvir za izpolnitev 11. cilja trajnostnega razvoja. Iz raziskave je razvidno, da se je v zadnjih 20 letih vegetacija zmanjšala za 5 %. Prikazano je tudi, da je skupna količina ogljikovega dioksida (CO2), ki jo lahko sprejmejo velika drevesa po desetih letih, približno 32.000 kg na leto. Skupna količina CO2, ki jo lahko porabi grmičevje, je 34.810 kg na leto. Glede na raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov je več kot 90 % ljudem všeč zamisel o zelenih ulicah, več kot 60 % pa jih meni, da bo uporaba ulic po ozelenitvi bolj praktična. Uspešno sprejetje zelenih ulic bo pripomoglo k doseganju za življenje prijetnih in zdravih skupnosti, mestno območje pa bo z izpolnitvijo 11. cilja trajnostnega razvoja postalo trajnostno.

KLJUČNE BESEDE
zelene ulice, križišče, cesta, trajnostnost, urbanizacija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2020/IU-CG.2020.08.037-045.pdf (2.65 MB)

CITAT
Haque, M., Siddika, S., Sresto, M. (2020). Povezava med mestnimi zelenimi ulicami in trajnostnostjo: primer območja mesta Khulna (KCC), Bangladeš. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (8), 37-45. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2020.08.037-045

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Abelt , K., & McLafferty, S. (2017). Green Streets: Urban Green and Birth Outcomes. International Journal of Environmental Researchand Public Health, 771(14), 1-19. https://doi.org/10.3390/ijerph14070771
Afroze, S., Iqbal, A., & Azad, A. K. (2010). Evaluating The Sustainability of Road Transport System of Khulna. J. Socio. Res. Dev, 7(2), 823-829. https://www.researchgate.net/publication/312092290
Alam, S. (2008). Waste Plastics for Eco-friendly & Sustainable Road Construction in Bangladesh. Journal of the Roads and Highways Department Engineers Association, Bangladesh , 1-9.
Baruch, E. M., Voss, K. A., Blaszczak, J. R., Delesantro, J., Urban, D. L., & Bernhardt, E. S. (2018). Not all pavements lead to streams: variationin impervious surface connectivity affectsurban stream ecosystems. Freshwater Science., 37(3), 673-684.
Banglapedia. (2015). National Encyclopedia of Bangladesh. Retrieved November 11, 2020, from http://en.banglapedia.org/index.php?title=Wild_Flower
Benedict, M. A., & McMahon, E. T. (2002). Green Infrastructure:Smart Conservation for the 21st Century. Renewable Resources Journal, 20(3), 12-18.
Christ, M. C. (2010). Green Infrastructure in Action. Urban Green Streets, 15 November, pp. 21-23.
Copeland, C. (2016). Green Infrastructure and Issues in Managing Urban Stormwater. Congressional Research Service.
Demuzere, M., Orru, K., Heidrich, O., Olazabal, E., Geneletti, D., Orru, H., Bhave, A. G., Mittal, N., Feliu, E., & Faehnle, M. (2014). Mitigating and adapting to climate change: multi-functional and multi-scale assessment of green urban infrastructure. Journal of Environmental Management, 146, 107-115. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.07.025
Garrison, N., & Hobbs, K. (2011). Rooftops to Rivers II, Green Strategies for Controlling Stormwater and Combined Sewer Overflows. Natural Resources Defense Council.
Haque, M. N., Mamun, M. A., Saroar, M. M., & Roy, T. K. (2019). Application of “DPSIR” framework to assess the status and role of blue ecosystem services (BES) in Khulna city. Journal of Engineering Science, 49-60.
Helal, M. J. (2015). Role Of Roadside Plantation on Climate Change Mitigation Through Carbon Sequestration of Dhaka Northern City. Dhaka: Department of Agroforestry and Environmental Science Sher-E-Bangla Agricultural University.
Im, J. (2019). Green Streets to Serve Urban Sustainability: Benefits and Typology. Cleveland: Sustainability. https://doi.org/10.3390/su11226483
Karim, A. F. (2019). ITS Status and Implementation Challenges in Bangladesh. Dhaka: Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
Karim, M. I., Ahmmed, M. U., Islam, M. S., Rahman, M. M., Abdullah, M. M., Jahan, M. S., & Begum, M. M. (2013). District Statistics 2011 Kishoreganj. Kishoreganj: Bangladesh Bureau Of Statistics (BBS).
Khamchiangta, D., & Dhakal, S. (2020). Time series analysis of land use and land cover changes related to urban heat island intensity: Case of Bangkok Metropolitan Area in Thailand. Journal of Urban Management, 9(4), 383-395. https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.09.001
Kloss, C., & Calarusse, C. (2006). Rooftops to Rivers, Green Strategies for Controlling Stormwater and Combined Sewer Overflows. Natural Resources Defense Council.
Lacasta, A. M., Penaranda, A., & Cantalapiedra, I. R. (2018). Green Streets for Noise Reduction. In G. Perez, & K. Perini (Eds.), Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability (pp. 181-190). Butterworth-Heinemann.
Lazzari, S., Perini, K., & Roccotiello, E. (2018). Green Streets for Pollutants Reduction. In G. Perez, & K. Perini (Eds.), Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability. (pp. 149-156). Butterworth-Heinemann.
Li, J. F., Zhan, J. M., Li, Y. S., & Wai, O. W. (2013). CO2absorption/emission and aerodynamic effects of trees on theconcentrations in a street canyon in Guangzhou, China. Environmental Pollution, 177, 4-12. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.01.016
Manual, G. S. (2014). City of Philadelphia Green Streets Design Manual. philadelphia: Mayor's office of Transportation and utilities.
Paul, M. J., & Meyer, J. L. (2001). Streams in the Urban Landscape. Annual Review of Ecology and Systematics, 32, 333-365. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.32.081501.114040
Pirates, C. (2016). How much Carbon does one Tree absorb? Accessed 12 5, 2020. https://www.carbonpirates.com/blog/how-much-carbon-do-trees-absorb/
Sabbion, P. (2018). Green Streets Social and Aesthetic Aspects. In G. Perez, & K. Perini (Eds.), Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability (pp. 283-290). Butterworth-Heinemann.
SDOT. (2017). Right-of-Way Improvements Manual (ROWIM) Web Site. Seattle: Seattle Department of Transportation.
Sieber, J., & Pons, M. (2015). Assessment of Urban Ecosystem Services using Ecosystem Services Reviews and GIS-based Tools. Procedia Engineering, 115, 53-60. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.07.354
Tilley, J. S., & Slonecker, E. T. (2007-2008). Quantifying the Components of Impervious Surfaces. U.S. Department of Interior, U.S. Geological Survey.