IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 8 | Leto 2020 | ISSN 2350-3637

Jernej Červek:

Trajnostni pristopi v urbanističnem načrtovanju: reciklažni urbanizem

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.012-019 | UDK 711.4: 502.131.1 | POSLANO: 08/2020 | PREGLEDANO: 09/2020 | OBJAVLJENO: 11/2020
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Sodobna mesta po svetu se širijo predvsem pod pritiskom rasti prebivalstva, v Sloveniji pa stagnirajo predvsem pod vplivom suburbanizacije. Mesta se niso pravočasno odzvala na nove oblike bivanja, na podnebne razmere in na preveliko porabo energije ter so zato postala utesnjena, nezdrava in potratna. To sproža kritiko dosedanjih paradigem razvoja in operativne neodzivnosti trajnostnih politik. Na podlagi pregledane literature o fenomenu trajnosti – urbanih politik, konceptov in oblik mest – prispevek ugotavlja, da se načrtovalski procesi v slovenskih mestih še vedno prednostno ukvarjajo z reševanjem nujnih investicij, celostno reševanje mesta na podlagi dolgoročnih vizij pa še vedno ostaja odprto vprašanje. Medtem pa sodobni globalni pristopi v urbanističnem načrtovanju mest na trajnostnih načelih težijo k intervencijam v obstoječi mestni prostor. Eden od takih pristop je reciklaža mesta, ki poseže v mesto z namenom, da ga prilagodi sodobnim zahtevam na osnovi celostnega pristopa, ki vključuje zbiranje in analizo podatkov o obstoječem stanju in ugotovitve povezuje s prakso.

KLJUČNE BESEDE
kulturna dediščina, sledenje pogleda, raziskave, vizualna pozornost

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2020/IU-CG.2020.08.012-019.pdf (2.25 MB)

CITAT
Červek, J. (2020). Trajnostni pristopi v urbanističnem načrtovanju: reciklažni urbanizem. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (8), 12-19. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.012-019

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015). Available at: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/uresnicevanje-agende-2030/ (accessed 14. Jun. 2019).
Berdavs, J. (2010). Urbanizacija, meje in trajnostni razvoj: Primer Mestne občine Koper. Doctoral thesis. Koper, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper.
Carta, M. (2016). Re-cyclical Urbanism. Available at: https://issuu.com/mcarta/docs/01_re-cyclicalurbanism_planlab17 (accessed 14. Dec. 2019).
Cervera Sardá, R. M. et al. (2011). Madrid, ciudad reciclada. Madrid, Servicio Publicaciones Universidad de Alcala, UAH.
Cervera R. (2018). Recycling the City: A New Pedagogical Approach to the 21st-Century City. In: Zaman Q., Troiani I. (eds) Transdisciplinary Urbanism and Culture, pp. 53–72. Cham, The Urban Book Series, Springer.
de Jong, M., Joss, S., Schraven, D., Zhan, C., Weijnen, M. (2015). Sustainable–Smart–Resilient–Low Carbon–Eco–Knowledge Cities; Making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization. Journal of Cleaner Production, 109, pp. 25–38. https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.004
Dimitrovska Andrews, K., Nikšič, M. (2005). Vloga urbanističnega oblikovanja pri notranjem razvoju naselij.Urbani izziv, 16(1), pp. 21–28, 145–147. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2005-16-01-003
Fabian, L., Giannotti, E., & Viganò, P. (2012). Recycling city: Lifecycles, embodied energy, inclusion. Pordenone, Giavedoni.
Hassan, A., Lee, H. (2015). The paradox of the sustainable city: definitions and examples. Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, 17(6), pp. 1267–1285. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9604-z
Hesse, M., Schmitz, S. (1998). Stadtentwicklung im Zeichen von Auflösung und Nachhaltigkeit. Informationen zur Raumentwicklung, 7/8, pp. 435–453.
Kos, D. (2004). Tri ravni trajnostnega razvoja. Teorija in praksa, 41(1/2).
Košir, F. (1993). Zamisel mesta. Ljubljana, Slovenska matica.
Koželj, J. (2007). Podžupan profesor Koželj o Viziji »Ljubljana 2025«. Available at: https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/vizija-ljubljane-2025/ (accessed 14. Nov. 2019).
Leźnicki, M., Lewandowska, A. (2014). Implementation of sustainable development on the example of the concept of eco-city. Ecological Questions 19, pp. 91–96.
https://dx.doi.org/10.12775/EQ.2014.010
Micelli, E., Mangialardo, A. (2017). Recycling the City New Perspective on the Real-Estate Market and Construction Industry. In: Bisello A., Vettorato D., Stephens R., Elisei P. (eds.) Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions, pp. 115–125. SSPCR 2015, Green Energy and Technology, Cham, Springer.
Medved, P. (2018). Evropske trajnostne soseske. Ljubljana, Založba FDV.
Nova urbana agenda – Habitat III (2016). Available at: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Slovenian.pdf (accessed 14. Jun. 2019).
Oktay, D. (2012). Human sustainable urbanism: In pursuit of ecological and social–cultural sustainability. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 36, pp. 16–27. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.003
Pogačnik, A. (1999). Urbanistično planiranje: Univerzitetni učbenik. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Rogatka, K., Ramos Ribeiro, R.R. (2015). Kompaktno mesto in njegova družbena percepcija: študija primera. Urbani izziv, 26(1), pp. 56–66. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2015-26-01-005 
Roychansyah, M. S., Felasari, S. (2018). Does ICT make city compactness higher? Evidences from compact city attributes in Yogyakarta City's districts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 213. https://doi.org/10.1088/1755-1315/213/1/012035
Ståhle, A. (2010). More green space in a denser city: Critical relations between user experience and urban form. Urban Design International Journal, 15(1), pp. 47–67.
Šašek Divjak, M. (1999). Usmerjanje urbanega razvoja na mestni ravni. Urbani izziv, 10(2), pp. 17–25.
Urbana agenda EU: Dogovor iz Amsterdama (2016). Available at: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbani-razvoj/f7acef2454/Dogovor_Amsterdam_slo.pdf (accessed 26. Jun. 2019).
Visvanathan, C. (2017). Building Resilient Cities through 3R Principles and Higher Resource Efficiency. 5th International Symposium on Advances in Civil and Environmental Engineering Practices for Sustainable Development. Available at: http://www.dcee.ruh.ac.lk/images/donaimage/ACEPPProceeding2017/KetNote/BuildingResilient.pdf (accessed 28. Oct. 2019).
Vidmar, J., Koželj, J. (2015). Prilagodljivi urbanizem: pristop s parametričnimi kartami. Igra ustvarjalnosti – Creativity Game, (3), pp. 44–52. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2015.03.044-052
Williams, K. (2010). Sustainable cities: research and practice challenges. International Journal of Urban Sustainable Development, 1(1/2), pp. 128–132. https://doi.org/10.1080/19463131003654863