IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | številka 7 | leto 2019 | ISSN 2350-3637

Uvodnik

Alma Zavodnik Lamovšek: Drage bralke, dragi bralci revije  Preberi več ...

Glavna urednica / UL FA
Izteka se sedmo leto izhajanja revije Igra Ustvarjalnosti, zato je pred vami tudi njena sedma številka. Število sedem ima v zgodovini človeštva pomembno mesto na različnih področjih. Običajno predstavlja urejenost (matematičnih, naravnih, kozmičnih …) elementov, v sebi pa nosi tudi veliko simbolike, mistike in pravljičnosti. Za snovalce revije in pisce prispevkov pa zagotovo pomeni tudi čarobnost, povezano z raziskovanjem in odkrivanjem novih dejstev in spoznanj, ki jih na ta način dodajajo k svetovni zakladnici znanja.

Za ustvarjalce revije ima leto 2019 še poseben pomen, saj bo revija po dolgem času ponovno izšla tudi v tiskani obliki. Poleg tega sta bili obe fakulteti izdajateljici revije počaščeni s certifikatoma AESOP (Association of European Schools of Planning) za izjemnost in odličnost izobraževanja na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani je dobila priznanje za prvostopenjski študijski program Urbanizem, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pa za drugostopenjski študijski program Prostorsko načrtovanje.Tudi letošnja številka je, tako kot prejšnje, polna zanimivih in zelo raznolikih prispevkov, ki razkrivajo pestrost raziskovanja na področju prostora, saj se dotikajo tako planerskih, urbanističnih kot tudi arhitekturnih tem. Kažejo tudi na pomen interdisciplinarnega sodelovanja različnih strok, kot je nevroznanost, v raziskovanju prostora ter odpiranju novih, čeprav ne povsem nepoznanih tem (npr. delo na domu), ki odstirajo drugačen pogled na organizacijo dejavnosti v prostoru ter njihov vpliv na kakovost bivalnega okolja.

Ob koncu vsem želimo še uspešen zaključek leta 2019 in naj bo čarobno tudi prestopno leto 2020!


Študentje urbanizma in arhitekture s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani smo skupaj s študenti Univerze Tsinghua, Kitajska, sodelovali na mednarodni delavnici 2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop in osvojili drugo nagrado. Naši mentorji so bili profesorji Wang Hui, Zhu Ning, Zhou Zhengxu in Guo Yong s Fakultete za arhitekturo Univerze Tsinghua in profesorica dr. Alenka Fikfak s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Pod njihovim mentorstvom smo na Kitajskem študentje zasnovali in zgradili leseni paviljon z imenom »Lie Between«, ki služi kot zunanje odprto gledališče.

Glavni namen natečaja (izbor rešitev) in delavnice (gradnja objektov) je bil izpostavitev problematike podeželskega okolja vasi Guoyuan, ki trpi za posledicami monotonega industrijskega razvoja. Vas je obenem znana tudi po svojih stoletnih sadovnjakih belih hrušk, kar je ena od prednosti za nadaljnji razvoj. Vse vključene skupine so raziskovale potenciale tega podeželskega območja in jih opredelile z zasnovo 15 paviljonov znotraj hruškovih nasadov. Oblikovanje paviljonov je temeljilo na podeželskih elementih, prostorskih izkušnjah in tematikah, povezanih s sadovnjaki. Študentske ekipe so vzpostavile prostore in objekte za aktivnosti in druženje vaščanov in obiskovalcev. Z ureditvijo celotnega območja ter zasnovo paviljonov so skušali prispevati tudi k spremembi in izboljšanju življenjskega sloga na podeželju ter zagotoviti potenciale za njegovo aktivacijo in nadaljnji razvoj.

Tekmovanje se je pričelo že marca leta 2019, v maju pa je mednarodna komisija na podlagi 101 prispele idejne zasnove izbrala 15 finalistov, ki so dobili možnost uresničiti svojo vizijo. Med izbranimi je bil tudi projekt zasnove paviljona skupine Univerze Tsinghua in Univerze v Ljubljani z naslovom »Lie Between«. Gradnja izbranih paviljonov je potekala od 31. julija do 18. avgusta 2019 v vasi Guoyuan na Kitajskem. Ekipo Univerze v Ljubljani s Fakultete za arhitekturo je pri raziskovanju Kitajske podprlo podjetje Gorenje Group, ki ima v okviru strategije družbene odgovornosti že dolgo tradicijo sodelovanja z različnimi fakultetami, tako pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih kot tudi na področju medkulturnega sodelovanja. Izjemno pomoč študentom je izkazalo tudi Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske v Ljubljani, ki je poskrbelo za nemoteno potovanje na Kitajsko.

Paviljon »Lie between« kot odprto gledališče gradi na konceptu povezave z duhovnostjo človeka in sledi ideji »ležati med nebom in zemljo«. S svojo podobo lebdi nad zemljo in ustvarja prikrito misel povezovanja prostora, ljudi in dogajanja. Ob obisku lokacije preidemo različne stopnje prihajanja k prostoru druženja in odhoda na prostor stika z neskončnostjo neba. Paviljon postane prostor druženja, igre, oddiha, umirjanja duha in tudi povezovanja ljudi.

Glavni, nosilni skelet paviljona sestoji iz kovinskih profilov, medtem ko smo pri vseh ostalih elementih uporabili lokalni les. Fasadni ovoj tvorijo vrvi, napete med konstrukcijo, s čimer smo ustvarili ambient gledališča in parafrazirali gledališke zastore. Ena glavnih posebnosti zasnove je razgibana streha, na katero se lahko povzpnemo. Prekrita je z vejevjem, nabranim v okolici. S tem smo paviljon povezali s podeželskim okoljem. Prostor pod streho ponuja oder za uprizoritve, igro, druženje, srečanje ob čaju, uživanje ob družbi, srečanju znancev in spoznavanju novih ljudi, medtem ko streha služi kot tribuna, s katere se odpirajo pogledi po okolici. S tem celotni sadovnjak postane kulisa, streha »zvijuga« nad dogajanjem na zemlji in nas popelje v neskončnost razmišljanja na nebu.

Poleg paviljona smo uredili tudi okolico in tako zagotovili, da se v prostoru poleg grajenih razkrivajo tudi naravne prostorske kvalitete, ki bogatijo doživljanje in program paviljona. Pot po lokaciji smo speljali krožno in ustvarili številne male ambiente, ki temeljijo na načelu oblikovanja doživljanja posameznih sekvenc. Pristop k paviljonu se z vaške ceste prične preko zožene poti, ki vijugasto vodi mimo obstoječih hrušk preko arašidovega polja in se zaključi pri zunanji tribuni. S tem se samo doživljanje in pristop do paviljona dogajata sekvenčno, saj nam pot preko zožitev in različnih situacij tega odkriva postopoma. Zunanja tribuna, na katerih bodo obiskovalci spremljali predstave na pokritem odru paviljona, je sestavljena iz bambusa, pomembnega tradicionalnega materiala, in je vključena v okoliško krajino. Od tu nas pot vodi skozi pokriti del paviljona, od koder je možen pristop k odru ali pa k okvirju zunanjih iger, ki so jih študenti ročno izoblikovali in so namenjeni vsem obiskovalcem. Pot iz paviljona se nadaljuje do dostopa na streho, še eno tribuno, ki služi za povezovanje ljudi, a tudi posameznika – z okolico, nebom ali zemljo. Z dostopa na streho se pot preko obstoječih polj vijugasto vrne na glavno cesto, s čimer se doživetje in krog poti zaključita.

Zaključno ocenjevanje zgrajenega paviljona je zajemalo tri ključne elemente: vključenost paviljona v okolje, njegova funkcionalna zasnova ter izvedba detajlov. Po teh kriterijih je slovensko-kitajski paviljon zasedel drugo mesto, s čimer smo študenti pridobili srebrno mednarodno priznanje za sodelovanje in izvedbo paviljona.

Tekmovanje:
2019 UIA-CBC International Colleges and Universities Competitive Construction Workshop

Podpora s strani:
Gorenje Group
Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske

Povezave:
http://constructionworkshop.chinabuildingcentre.com/en_index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sp0YmTNjrY8

Ekipa Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo:
Mentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak
Sodelavca Marko Lazič in Aleš Švigelj
Študenti urbanizma: Lanlan Wei, Jan Barič, Zala Bokal, Zala Koleša, Katarina Kuk, Jaka Veber in Arian Todorović

Ekipa Univerza Tsinghua, Fakulteta za arhitekturo:
Mentorji: Wang Hui, Zhu Ning, Zhou Zengxu, Guo Yong
Študenti arhitekture: Guo Yuqi, Ji Ruochen, Lei Yuxin, Cao Yuxuan, Mao Yu, Guo Hao, Hong Chuihan

Članki

Huriye Armağan Doğan:
Uporaba tehnologije sledenja pogleda v raziskavah kulturne dediščine in praksi
Creative Commons License IU/CG, 7/2019, 16-21. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.016-021

Barbara Mušič:
Priložnosti energijske učinkovitosti v urbanističnem načrtovanju
Creative Commons License IU/CG, 7/2019, 28-32. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.028-032

Domen Kušar:
Planinske koče v slovenskem visokogorju – med tradicijo in prihodnostjo
Creative Commons License IU/CG, 7/2019, 54-59. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.054-059

Uroš Rozman, Gašper Mrak:
Primerjava omrežij državnih kolesarskih povezav v tujini in Sloveniji
Creative Commons License IU/CG, 7/2019, 68-75. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.068-075

Kratki znanstveni prispevki

Naja Marot, María-José Prados:
Projekt COST rely – obnovljivi viri energije in kakovost krajine
UDK: 620.91:712.25 stran 85-88
Gregor Čok:
Supreme: pilotni projekt za pripravo osnutka pomorskega prostorskega načrta (PPN) za območje Slovenije
UDK: 6711.4 stran 85-88
Špela Verovšek:
Razvoj metod za vrednotenje kakovosti urbanih prostorov
UDK: 711.22 stran 93-95
Špela Verovšek:
Trajnost in kakovost slovenskih sosesk (2018)
UDK: 711.22 stran 96-98
Špela Verovšek:
Sistem integracije prostorskih podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij
UDK: 728:711.22 stran 99-102

Intervju, projekti, delavnice in dodiplomska dela

INTERVJU
Mateja Rot: 300.000 KM/S: CIUTAT VELLA’S PROSTORSKI NAČRT Pogovor z Mar Santamario Varas in Pablom Martínezom stran 104
PROJEKTI
Prostorske rešitve za organizacijo dela na domu v Savinjski regiji stran 110
Razvoj kolesarskega omrežja v občini Novo mesto kot podpora trajnostni mobilnosti stran 112
Trajnostni razvoj pametnih mest stran 114
Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco, priporočila za ureditev prostorov stran 116
Predstavitev znanstvene monografije – Prostorski načrtovalci 21. stoletja stran 118
DELAVNICE
Univerza in mesto stran 120
»Free-Space« in prometna zasnova, povezanost, prepletanje stran 122
Bunker R19 stran 124
Raziskovalni tabor Lisca 2018 - vzpostavitev novega učnega okolja stran 126
Kažeta stran 128
Koncept sodobne kmetije stran 130
MAGISTRSKA DELA
Tamara Glavnik: Študija umestitve in idejna zasnova hibrida ob Litijski stran 136
Ajda Kafol Stojanović: Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja stran 140
Bojana Ivanović: opredelitev trajnostih kazalnikov v urbanem matabolizmu stran 144
Nour Chaarani: Neizgovorjene zgodbe iz Bejruta ... vogal Hakawatija stran 148
Ghiwa Ojaimie: 'Amia' ... Ponovno obujena: zgodovinski Amioun storitveni center stran 152
Martine Younes: Preoblikovanje spominov - nevtralni prostor stran 156
Gabriela Abi Antoun: Etnografsko doživetje domorodnega ljudstva na karibskem otoku San Andreas: prostor za spravo stran 160
Anthony John Nicolas: Ponovna obujanje ideje termalnih kopeli – možno zdravilo za sodobno družbo stran 164
Shant Lehimjian: Preostala nit ... čisto telo stran 168


CELOTNA REVIJA
PDF (23.36M) DOI: 10.15292/IU-CG.2019.07