IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | številka 4 | leto 2016 | ISSN 2350-3637

Uvodnik

Alma Zavodnik Lamovšek1, Alenka Fikfak2: Uvodnik 4. številke  Preberi več ...

1 Glavna urednica / UL FGG, 2 Glavna urednica / UL FA
V preteklih treh letih smo se v reviji Igra ustvarjalnosti spopadali z začetniškimi težavami, ki spremljajo vsako novo publikacijo. Z veseljem ugotavljamo, da so bili naši prvi koraki uspešni, kljub temu pa si želimo še večje prepoznavnosti revije v širšem prostoru. K temu lahko pripomorejo tako tisti, ki v reviji objavljajo prispevke in ji s tem dvigujejo ugled, kot tisti, ki revijo le prebirajo in s tem širijo njen vpliv. Letošnjo številko zaznamujejo vsebinsko heterogeni prispevki, ki na eni strani odgovarjajo na vprašanja o vlogi in pomenu javnega odprtega prostora v mestih tako v povezavi s centralnimi dejavnostmi kot v povezavi s trajnostnim prometnim načrtovanjem, na drugi strani pa se nanašajo tako na urejanje podeželskega prostora kot na revitalizacijo degradiranih urbanih območij.

Želimo opozoriti tudi na članek, ki poudarja vlogo pedagoškega dela v terciarnem izobraževanju, ki mora biti usmerjeno predvsem v motiviranje študentov za globinski študij. Strokovni del revije je znova namenjen predstavitvi delavnic in projektov, ki kažejo na širok razpon vsebin, ki jih obravnavajo študenti, kot tudi področij, s katerimi se ukvarjajo.

V zaključku letošnjega uvodnika naj spomnimo, da bomo prihodnje leto obeležili peto leto izhajanja revije, ki bo v marsičem prelomna. Še večji poudarek bomo dali kakovosti izbranih prispevkov ter objave razširili tudi v mednarodni prostor. Izkušnje želimo še naprej deliti tako na raziskovalnem kot tudi strokovnem področju, zato bomo uvedli tudi nekaj sprememb v načinu delovanja revije. Upamo, da bomo tako reviji dali dodatnega zagona in iz otroške prešli v zrelejšo, vsebinsko bolj bogato in s tem tudi odmevnejšo dobo .

Članki

Tina Cotič, Ljubo Lah:
Začasna raba prostora kot dejavnik revitalizacije degradiranih urbanih območij
Creative Commons License IU/CG, 4/2016, 22-28. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.022-028

Marija Prašin Kolbezen, Peter Gabrijelčič:
Kakovost podeželskega prostora
Creative Commons License IU/CG, 4/2016, 30-37. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.030-037

Tomaž Biščak:
Večstopenjska metoda določanja razvoja podeželskih naselij
Creative Commons License IU/CG, 4/2016, 38-45. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.038-045

Gašper Mrak, Robert Klinc:
Spodbujanje globinskega pristopa k učenju v gradbeništvu in geodeziji
Creative Commons License IU/CG, 4/2016, 46-54. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2016.04.046-054

Projekti, delavnice, natečaji in predstavitve

PROJEKTI
Tigr - trajnostno in inovativno gradbeništvo: razvoj koncepta stavbe UDK 69:502.131.1 stran 108
ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režimov dvajsetega stoletja v upravljanju mest UDK 72.036 stran 110
Preoblikovanje študijskega programa Arhitektura v enoviti integrirani magistrski program
v skladu s standardi eu (raziskave), 530440-tempus-1-2012-me-tempus-jpcr
UDK stran 112
DELAVNICE
arhitekturne, urbanistične in planerske delavnice stran 114-176
NATEČAJI
Lafayette: vizija mestnega središča stran 180
SIMBOL - oblikovanje znaka različnih aktivnosti stran 182
PREDSTAVITVE
Pametni urbanizem: inovativni pristopi k urbanističnemu načrtovanju in oblikovanju stran 186
Mednarodni simpozij o kulturni dediščini in pravnih vprašanjih: Mednarodni pravni
standardi varstva kulturne dediščine v obdobju gospodarske recesije in orodja za varovanje standardov varstva
stran 188


CELOTNA REVIJA
PDF (4.56M) DOI: 10.15292/IU-CG.2016.04