IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Saja Kosanović1, Branislav Folić1, Olivera Lekić1, Alenka Fikfak2

Oblikovanje laboratorijev znanja za trajnostno grajeno okolje na zahodnem Balkanu

DOI 10.15292/IU-CG.2018.06.074-081 | UDK 72:378 | POSLANO: 10/2018 | PREGLEDANO: 11/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: 1 Univerza v Prištini, Fakulteta za tehniške znanosti, Kosovo, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Članek na podlagi standardnega pristopa k raziskavam in metodologije opisuje več ključnih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta EU Erasmus+ »Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments – KLABS« (Mreža laboratorijev znanja za trajnostna in odporna okolja). KLABS je pionirska skupna pobuda 11 visokošolskih ustanov Zahodnega Balkana in Evropske unije, katere cilj je zagotoviti sistemski odziv na strokovne in družbene potrebe, z uvajanjem programov, ki se ukvarjajo s trajnostjo grajenega okolja v kontekstu Zahodnega Balkana. Metodološko smo se pri razvoju trajnostno usmerjenih učnih načrtov osredotočili ne le na vsebine, temveč tudi na izobraževalne in raziskovalne metode, interpretacije holistične trajnosti, povezave med trajnostjo in odpornostjo na podnebne spremembe, vplive kulturno-regionalnih posebnosti in nenazadnje na raven ponujenega znanja, veščin in kompetenc. Članek podaja pregled nekaterih splošnih izzivov v povezavi z vključevanjem trajnosti v izobraževanje v grajenem okolju in pojasni, kako smo se z njimi spopadli v primeru Zahodnega Balkana.

KLJUČNE BESEDE
učni načrt, pedagoške metode in oblike, raziskave, specializacija, trajnost, odpornost

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_kosanovic.pdf (0.29 MB)

CITAT
Kosanović, S., Folić, B., Lekić, O., Fikfak, A. (2018). Oblikovanje laboratorijev znanja za trajnostno grajeno okolje na zahodnem Balkanu. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 74-81. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.074-081

VIRI IN LITERATURA:
Adomßent, M., Hoffmann, T. (2013). The Concept of Competencies in the Context of Education for Sustainable Development (ESD). Concept Paper. ESD Expert Network. Accessed on 9 December 2018: https://pdfs.semanticscholar.org/9ec3/118c915b2b11fd1017a1691398346f46af45.pdf
Bone, E., Agombar, J. (2011). First-Year Attitudes Towards, And Skills In, Sustainable Development. Heslington, York: The Higher Education Academy. Accessed on 12 May 2016: http://efsandquality.glos.ac.uk/toolkit/NUS_HEA_2011.pdf
Borden, I. (2009). Sustainability and Architectural Design, Palette 2009 - the Grand Challenge of Sustainable Cities, Summer 2009, pp. 32-34. Accessed on 18 April 2018: https://studylib.net/doc/12611043/sustainability-and-architectural-design-perspective-iain-...
Colantonio, A. (2007). Social Sustainability: An Exploratory Analysis of its Definition, Assessment Methods, Metrics and Tools. In: Measuring Social Sustainability: Best Practice from Urban Renewal in the EU. 2007/01: EIBURS Working Paper Series. Oxford: Oxford Brookes University. Accessed on 15 October 2015: http://oisd.brookes.ac.uk/sustainable_communities/resources/SocialSustainability_Metrics_and_Tools.pdf
De Haan, G. (2010). The Development of ESD-related Competencies in Supportive Institutional Frameworks, International Review of Education, 56(2), 315–328. Accessed on 15 October 2015: https://doi.org/10.1007/s11159-010-9157-9
Edvardsson Björnberg, K., Skogh, I-B., Strömberg, E. (2015). Integrating Social Sustainability in Engineering Education at the KTH Royal Institute of Technology. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(5), 639–649. Accessed on 10 October 2017: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A858007&dswid=-9328
Erdel-Jan, L., Frame, I. (2001). Theory and Practice of Learning and Teaching: Environmental Issues. In: Proceeding of the Architectural Exchange 2001 Conference, 11-12 September, CEBE, Welsh School of Architecture, Cardiff University, pp. 1-10. Accessed on 25 April 2018: https://www.worldcat.org/title/aee2001-architectural-education-exchange/oclc/53457461&referer=brief_results
Fikfak, A. (2012). Workshops as a Form of Empirical Learning: Researching the Term “Sustainable Development”. In: Gabrijelčič, P., Fikfak, A. (Eds.). The Creativity Game: Urban Design Workshops, Urban Architectural Workshops and Spatial Planning Workshops, pp. 41-47. Ljubljana: Faculty of Architecture.
Fikfak, A., Kosanović, S., Konjar, M., Anguillari, E. (eds.) (2018). Sustainability and resilience: socio-spatial perspective, (Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education, research and design). Delft: TU Delft Open. Accessed on 10 November 2018: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/view/isbn.9789463660303/726/608-1.
Folić, B., Kosanović, S., Glažar, T. (2014). Contemporary Debates on the Education of Architects - Selected Examples, Architecture Research 2014/1. pp. 5-14. Accessed on 25 April 2017: http://www.fa.uni-lj.si/filelib/9_ar/2014-1/ar2014-1-email.pdf
Gould, K., Hosey, L. (2006). Ecology and Design: Ecological Literacy in Architecture Education. Report and Proposal. The AIA Committee on the Environment. Accessed on 10 September 2018: https://network.aia.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=09eb4e0a-51a1-41dc-96ac-afa57907a4ae&forceDialog=0
Guergachi, A., Ngenyama, O., Magness, V., Hakim, J. (2010). Empathy: A Unifying Approach to Address the Dilemma of ‘Environment versus Economy’. In: Swayne, D.A., Yang, W., Voinov, A. A., Rizzoli, A., Filatova, T. (Eds.). 2010 International Congress on Environmental Modelling and Software Modelling for Environment’s Sake, Fifth Biennial Meeting, Ottawa, Canada. International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs). International Congress on Environmental Modelling and Software July 5-8 2010, Ottawa, Ontario, Canada. Accessed on 1 October 2015: http://former.iemss.org/sites/iemss2010//proceedings.html
Hill, S.B., Wilson, S., Watson, K. (2004). Learning Ecology – A New Approach to Learning and Transforming Ecological Consciousness. In: O’Sullivan, E., Taylor, M. (Eds.) Learning Towards Ecological Consciousness: Selected Transformative Practices, pp. 47-64. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-73178-7_4
Johnston, A. (2015). From Consumer to Citizen: Engaging Students with Participative Methods in Design. In: Leal Filho, W., Brandli, L., Kuznetsova, O., Finisterra do Paço, A.M. (Eds.). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level - Making the Links, pp.245-258. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10690-8_17
Khan, A., Hornbaek, K. (2013a). Sustainability through Computation. In: Zander, J., Mosterman, J.P. (Eds.). Computation for Humanity: Information Technology to Advance Society, pp. 35-68. Boca Raton: CRC Press. https://www.taylorfrancis.com/books/9781439883297/chapters/10.1201/9781315216751-9
Khan, Z.A., Vandevyvere, H., Allacher, K. (2013b). Design for the Ecological Age: Rethinking the Role of Sustainability in Architectural Education, Journal of Architectural Education, 67(2), 175-185. https://doi.org/10.1080/10464883.2013.817155
Kosanović, S., Fikfak, A., Folić, B. (2018a). Sustainability and resilience: (In)consistencies in two design realms. In Kosanović, S., Tillmann, K., Konstantinou, T., Radivojević, A., Hildebrand, L. (Eds.). Sustainable and resilient building design: Approaches, methods and tools, pp. 67-81. Accessed on 10 November 2018: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/view/isbn.9789463660327/730/612-2
Kosanović, S., Fikfak, A., Novaković, N., Klein, T. (eds.) (2018b). Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design. Book series (1-6). Delft: TU Delft Open. Accessed on 10 November 2018: https://books.bk.tudelft.nl/index.php/press/catalog/results
Kosanović, S., Folić, B. (2013). Green Themes in Architectural Curriculum: Scope and Content, The Creativity Game: Theory and Practice of Spatial Planning, 1/2013, pp. 60-67. Accessed on 20 October 2015: https://www.iu-cg.org/stevilka.php?vol=1&lang=si
Kosanović, S., Folić, B. (2014). Reviewing the Sustainability in Students’ Design Work. In: Fikfak, A. (Ed.). Book of proceedings of the scientific meeting on the topic of urbanism “Smart Urbanism - Teaching Sustainability”, Ljubljana, Slovenia, 19-21 June 2014, pp. 117-124. Ljubljana: Faculty of Architecture.
Merck, J., Beermann, M. (2015). The Relevance of Transdisciplinary Teaching and Learning for the Successful Integration of Sustainability Issues into Higher Education. In: Leal Filho, W., Brandli, L., Kuznetsova, O., Finisterra do Paco, A.M. (Eds.). Integrative approaches to Sustainable Development at University Level - Making the Links. Springer. pp. 19-26. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10690-8_2
Murga-Menoyo, M.A. (2014). Learning for a Sustainable Economy: Teaching of Green Competencies in the University. Sustainability, 6, 2974-2992. doi:10.3390/su6052974
Office of the Deputy Prime Minister (ODPM) (2006) UK Presidency: EU Ministerial Informal on Sustainable Communities. European Evidence Review papers. London: Office of the Deputy Prime Minister.
Omann I., Spangenberg J.H. (2002). Assessing Social Sustainability. The Social Dimension of Sustainability in a Socio-Economic Scenario [Online]. Paper presented at the 7th Biennial Conference of the International Society for Ecological Economics, 6-9 March 2002, Sousse, Tunisia, pp. 1-20. Accessed on 14 October 2017: https://pdfs.semanticscholar.org/01bb/c45e359f0be5503c864b73bbd0cc374eac23.pdf
Rusinko, C. J. (2010). Integrating Sustainability in Higher Education: A Generic Matrix. International Journal of Sustainability in Higher Education, 11(3), 250-259. https://doi.org/10.1108/14676371011058541
Salomon, D. (2011). Experimental Cultures: On the End of Design Thesis and the Rise of the Research Studio. Journal of Architectural Education, 65(1), 33-44. https://doi.org/10.1111/j.1531-314X.2011.01172.x
Sterling, S. (2012). The Future Fit Framework – An Introductory Guide to Teaching and Learning for Sustainability in HE. York: The Higher Education Academy. Accessed on 14 November 2017: https://www.heacademy.ac.uk/system/files/future_fit_270412_1435.pdf
Sterling, S. (2013). The Sustainable University - Challenge and Response. In: Sterling, S., Maxey, L., Luna, H. (Eds.) The Sustainable University - Progress and Prospectus, pp. 17-50. Abingdon: Routledge.
The European Parliament and the Council of the European Union (2005) Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications [Online] EUR-Lex: Access to European Union Law. Accessed on 11 October 2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
The European Parliament and the Council of the European Union (2013) Directive 2013/55/EC amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) [Online] EUR-Lex: Access to European Union Law. Accessed on October 2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0055
Trowler, P. (2001). Captured by the Discourse? The Socially Constitutive Power of New Higher Education Discourse in the UK. Organization, 8(2), 183-201. https://doi.org/10.1177/1350508401082005
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2005) United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014: Draft International Implementation Scheme. Accessed on 20 October 2017: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139937e.pdf
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2012) Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged. Accessed on 12 October 2017: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002166/216606e.pdf
US Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) The Economic Benefits of Sustainable Design [Online]. Accessed on 11 November 2015: https://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/buscase_section2.pdf
Wiek, A., Withycombe, L., Redman, L.C. (2011). Key Competences in Sustainability: A Reference Framework for Academic Program Development. Sustain Sci, 6, 203-218. https://doi.org/10.1007/s11625-011-0132-6
Williams, D.E. (2007). Sustainable Design: Ecology, Architecture and Planning. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Zavadskas, E.K., Kaklauskas, A., Vainiunas, P., Šaparauskas, J. (2004). A Model of Sustainable Urban Development Formation, International Journal of Strategic Property Management, 8(4), 219-229. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1648715X.2004.9637519