IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Martina Zbašnik-Senegačnik

Vplivi notranjega prostora na otroke v šolah in vrtcih

DOI 10.15292/IU-CG.2018.082-089 | UDK 747:378 | POSLANO: 10/2018 | PREGLEDANO: 11/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Študije in izkušnje kažejo, da je prostor pomemben dejavnik pri vzgoji in izobraževanju otrok. Stroka mu pripisuje vlogo tretjega učitelja, kar je pomembna in odgovorna funkcija. Prispevek izpostavlja pomen grajenega izobraževalnega prostora in se osredotoča na fizikalne parametre, ki zagotavljajo bivalno ugodje – toplotno ugodje, svetlobno okolje, akustično ugodje in kakovost zraka v notranjih prostorih. Obravnavani parametri ugodja v zadnjih desetletjih pridobivajo na pomenu na podlagi številnih študij, ki dokazujejo njihovo pomembnost in predvsem izpostavljajo negativne vplive na zdravje in počutje otrok ter njihovo učno uspešnost in napredovanje. Na dolgi izobraževalni poti od vrtca do fakultete preživi otrok v izobraževalnih ustanovah veliko časa, zato negativni potencial grajenega okolja ne sme biti zanemarjen. Arhitekt kot oblikovalec prostora vpliva na kakovost grajenega okolja že v najzgodnejši fazi načrtovanja – funkcionalna zasnova oblike stavbe mora omogočati osvetlitev z dnevno svetlobo in hkrati preprečevati možnost pregrevanja, nuditi akustično ugodje, izbrana gradiva ovoja stavbe in opreme ne smejo sproščati škodljivih substanc, vgrajeni tehnološki sistemi pa morajo zagotavljati ustrezno uravnavanje temperature in stalne izmenjave zraka.

KLJUČNE BESEDE
šole, negativni vplivi okolja na zdravje otrok, toplotno ugodje, svetlobno ugodje, akustično ugodje, kakovost notranjega zraka

CELOTEN ČLANEK
https://www.iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_zbasnik.pdf (0.21 MB)

CITAT
Zbašnik-Senegačnik, M. (2018). Vplivi notranjega prostora na otroke v šolah in vrtcih. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 82-89. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.082-089

VIRI IN LITERATURA:
Åhlander, L. V., Rydell, R., Löfqvist, A. (2011). Speaker’s comfort in teaching environments. Voice problems in Swedish teaching staff. Journal of Voice, 25 (4), 430–440. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2009.12.006
Al-Khatatbeh, B.J., Ma'bdeh, S.N. (2017). Improving visual comfort and energy efficiency in existing classrooms using passive daylighting techniques. Energy Procedia 136, 102-108. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.294
ASHRAE, Indoor Air Quality Guide. Pridobljeno september 2018 s spletne strani: https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/indoor-air-quality-guide
Astolfi, A., Pellerey, F. (2008). Subjective and objective assessment of acoustical and overall environmental quality in secondary school classrooms. The Journal of the Acoustical Society of America, 123, 163–173. https://doi.org/10.1121/1.2816563
Bakó-Biró, Z., Clements-Croome, D.J., Kochhar, N., Awbi, H.B., Williams, M.J. (2012). Ventilation rates in schools and pupils' performance, Building and Environment, 48, 215-223. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.08.018
Bradley, J.S., Sato, H. (2008). The intelligibility of speech in elementary school classrooms. The Journal of the Acoustical Society of America 123, 2078-2086. https://doi.org/10.1121/1.2839285
CIBSE. (2004). Code for lighting. London: CIBSE.
Daisey, J., Angell, W., Apte, M., (2003). Indoor air quality, ventilation and health symptoms in schools: an analysis of existing information, Indoor Air 13 (1), 53-64. https://doi.org/10.1034/j.1600-0668.2003.00153.x
Dockrell, J.E., Shield, B. (2004). Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. The Journal of the Acoustical Society of America 115:2964–2973. https://doi.org/10.1121/1.1652610
EPA (Environmental Protection Agency). Pridobljeno september 2018 s spletne strani: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/environmental-protection-and-awareness/environmental-protection-agency/Pages/default.aspx
Ervasti, J., Kivimäki, M., Kawachi, I., Subramanian, S., Pentti, J., Oksanen, T., Puusniekka, R., Pohjonen, T., Vahtera, J., Virtanen, M. (2012). School Environment as Predictor of Teacher Sick Leave: Data-linked Prospective Cohort Study. BMC Public Health 12, 770. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-770
Fisher, R. S., Harding, G., Erba, G., Barkley, G. L., & WiIkins, A. (2005). Photic- and pattern-induced seizures: a review for the epilepsy foundation of America working group. Epilepsia, 46(9), 1426–1441. https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2005.31405.x
Gao, J., Wargocki, P., Wang, Y. (2014).Ventilation system type, classroom environmental quality and pupils' perceptions and symptoms, Building and Environment, 75, 46-57. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.01.015
Golshan, M., Thoen, H., Zeiler, W. (2018). Dutch sustainable schools towards energy positive. Journal of Building Engineering, 19, 161-171. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.05.002
Harle, D. E., Shepherd, A. J., & Evans, B. J. W. (2006). Visual stimuli are common triggers of migraine and are associated with pattern glare. Headache, 46, 1431–1440. https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2006.00585.x
Haverinen-Shaughnessy, U., Moschandreas, D.J., Shaughnessy, R.J. (2011). Association between substandard classroom ventilation rates and students' academic achievement, Indoor Air 21 (2), 121-131. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2010.00686.x
Klatte, M., Lachmann, T., Meis, M. (2010). Effects of noise and reverberation on speech perception and listening comprehension of children and adults in a classroomlike setting. Noise & Health 12, 270–82. https://doi.org/10.4103/1463-1741.70506
Konis, K., (2017). A novel circadian daylight metric for building design and evaluation. Building and Environment 113, 22-38. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.025
Küller, R., & Laike, T. (1998). The impact of flicker from fluorescent lighting on wellbeing, performance and physiological arousal. Ergonomics, 41(4), 433–447. https://doi.org/10.1080/001401398186928
Leinonen, J., & Venninen, T. (2012). Designing learning experiences together with children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (ajE-Bs) 45, 466-474. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.583
Mendell , M. J., Heath, G.A. (2005). Do indoor pollutants and thermal conditions in schools influence student performance? A critical review of the literature. Indoor Air, 15, 27-52. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2004.00320.x
Menezes, A. C., Cripps, A., Bouchlaghem, D., Buswell, R. (2012). Predicted vs. actual energy performance of non-domestic buildings: Using post-occupancy evaluation data to reduce the performance gap. Applied Energy, 97, 355-364. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.075
Neuman, A.C., Wroblewski, M., Hajicek, J., Rubinstein, A. (2010). Combined effects of noise and reverberation on speech recognition performance of normal-hearing children and adults. Ear and Hearing, 31 (3), 336–44. https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e3181d3d514
Mohidin, H. H. B., Ismail, A. S., Ramli, H. B. (2015). Effectiveness of Kindergarten Design in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences 202, 47 – 57. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.207
Peng, J., Wang., D., Lau, S.-K., Yan, N., Jiang, P., Wu, S. (2015). An investigation of acoustic treatment for children in a classroom of an elementary school. Applied Acoustics 89, 42–45. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2014.09.005
Piaget, J., & Inhelder, B. (2013). Child's Conception of Space: Selected Works. (Vol 4). New York: Routledge.
Rijal, H.B, Tuohy, P., Humphreys, M.A., Nicol. J.F., Samuel, A., Clarke, J. (2007). Using results from field surveys to predict the effect of open windows on thermal comfort and energy use in buildings. Energy and Buildings 39, 823–836. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.02.003
Sala, E., Rantala, L. (2016). Acoustics and activity noise in school classrooms in Finland. Applied Acoustics 114, 252–259. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.08.009
Schreiber, M. E. (1996). Lighting alternatives: considerations for child care centres. Young Children, 51 (4), 11–13.
Simoni, M., Annesi-Maesano, I., Sigsgaard, T., Norbäck, D., Wieslander, G., Nystad, W., Canciani, M., Sestini, P., Viegi G. (2010). School air quality related to dry cough, rhinitis and nasal patency in children, European Respiratory Journal, 35 (4), 742-749. https://doi.org/10.1183/09031936.00016309
Slater, A. I., Perry, M. J., & Carter, D. J. (1993). Illuminance differences between desks:limits of acceptability. Lighting Research and Technology, 25, 91–103. https://doi.org/10.1177/096032719302500208
Stansfeld, S.A., Berglund, B., Clark, C., Fischer, IL.-B., Öhrström, E., Haines, M.M., et al. (2005). Aircraft and road traffic noise and children’s cognition and health: a cross–national study. The Lancet, 365 (9474), 1942–1949. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66660-3
Sundell, J., Levin, H., Nazaroff, W. W., Cain, W. S., Fisk, W. J., Grimsrud, D. T., Gyntelberg, F., Li, Y., Persily, A. K., Pickering, A. C., Samet, J. M., Spengler, J. D., Taylor, S. T., Weschler, C. J. (2011). Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature. Indoor Air, 21 (3), 191 -204. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2010.00703.x
Španinger, K., Košir, R., Fink, M., Debeljak, N., Rozman, D. (2009). Cirkadiani ritem pri ljudeh. Zdravniški vestnik, 78, 651-657.
Toftum, J., Kjeldsen, B.U, Wargocki, P., Menå, H.R., Hansen, E.M.N., Clausen, G. (2015). Association between classroom ventilation mode and learning outcome in Danish schools, Building and Environment, 92, 494-503. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.017
Treichel-Arehart, J. (1974). School lights and problem pupils. Science News, 105(16), 258–259.
Verriele, M., Schoemaecker, C., Hanoune, B., Leclerc, N., Germain, S., Gaudion, V, Locoge, N. (2016). The MERMAID study : indoor and outdoor average pollutant concentration in 10 low-energy school buildings in France. Indoor Air 26 (5), 702-713. https://doi.org/10.1111/ina.12258
Wargocki, P., Wyon, D. P. (2017). Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork. Building and Environment 112, 359-366. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.020
Wargocki, P., Wyon, D.P. (2007a) The effects of outdoor air supply rate and supply air filter condition in classrooms on the performance of schoolwork by children (1257-RP), HVAC&R Research, 13 (2) 165-191. https://doi.org/10.1080/10789669.2007.10390950
Wargocki, P., Wyon, D.P. (2007b) The effects of outdoor air supply rate and supply air filter condition in classrooms on the performance of schoolwork by children (1257-RP), HVAC&R Research, 13 (2) 193-220. https://doi.org/10.1080/10789669.2007.10390951
Winterbottom, M., Wilkins, A. (2009). Lighting and discomfort in the classroom. Journal of Environmental Psychology 29, 63–75. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.11.007
Woolner, P., Hall, E., Higgins, S., McCaughey, C., & Wall, K. (2007). A sound foundation? What we know about the impact of environments on learning and the implications for Building Schools for the Future. Oxford Review of Education, 33(1), 47–70. https://doi.org/10.1080/03054980601094693
Yang, B., Olofsson, T., Wang, F., Lu W. (2018). Thermal comfort in primary school classrooms: A case study under subarctic climate area of Sweden. Building and Environment 135, 237–245. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.020
Yener, A.K. (2011). Daylight analysis in classrooms with solar control. Architectural Science Review 45 (4), 311-316. https://doi.org/10.1080/00038628.2002.9696946
Zbašnik-Senegačnik, M. (1996). Negativni vplivi gradiv na človeka in okolje : doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.