IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Marija Miloshevska Janakieska1, Martina Zbašnik-Senegačnik2, Kiril Gramatikov1, Manja Kitek Kuzman3

Arhitektovo dojemanje steklene fasade in bivalnega ugodja v poslovnih stavbah v Makedoniji

DOI 10.15292/IU-CG.2018.06.058-065 | UDK 72.054 (497.7) | POSLANO: 8/2018 | PREGLEDANO: 9/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: 1 Fakulteta za gradbeništvo, Univerza Sv. Cirila in Metoda, Makedonija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 3 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija

POVZETEK
Bivalno ugodje je v arhitekturi opisano kot stanje fizičnega udobja, svobode, prijetnega načina življenja, odsotnost stresa in dobrega počutja uporabnikov stavbe. Steklo pozitivno vpliva na bivalno ugodje, saj zagotavlja naravno dnevno svetlobo in povezavo z zunanjim prostorom ter tako ustvarja zdravo okolje v stavbah. Po drugi strani pa imajo zastekljene površine negativen učinek, kot so občutek mraza pozimi, pregrevanje poleti, učinek bleščanja in še več. Da bi bolje razumeli uporabo stekla in dobili vpogled v težave in ovire pri stavbah s steklenimi fasadami, je bil analiziran vzorec poslovnih stavb v Makedoniji. V raziskavi so bile na podlagi anketnega vprašalnika narejene primerjave stališč arhitektov, njihova ozaveščenost in preference o steklenih fasadah v Makedoniji. Študija temelji na anketnem vzorcu 67 arhitektov, ki so uporabili spletno aplikacijo anketnega vprašalnika, s stopnjo odziva 24%. Rezultati kažejo, da obstaja pozitiven odnos do uporabe steklenih fasad v Makedoniji. Hkrati se kažejo težave pri ozaveščanju in pripravljenosti za vključevanje novih tehnologij zasteklitev fasad. Te ugotovitve so lahko uporabne za tržne priložnosti, prepoznavanje ovir pri vključevanju steklenih fasad ter kot predlogi vsebin za delavnice, seminarje in druge informacijske mehanizme za izobraževanje arhitektov v Makedoniji.

KLJUČNE BESEDE
steklena fasada, poslovna stavba, bivalno ugodje, Makedonija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_miloshevska.pdf (0.3 MB)

CITAT
Miloshevska Janakieska, M., Zbašnik-Senegačnik, M., Gramatikov, K., Kitek Kuzman, M. (2018). Arhitektovo dojemanje steklene fasade in bivalnega ugodja v poslovnih stavbah v Makedoniji. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 58-65. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.058-065

VIRI IN LITERATURA:
Akadiri, O. P. (2011). Development of a multi-criteria approach for the selection of sustainable materials for building projects. PhD Thesis. Wolverhampton: School of Engineering and the Built Environment, University of Wolverhampton. https://wlv.openrepository.com/bitstream/handle/2436/129918/Akadiri_PhD%20thesis.pdf;jsessionid=43AA703AD81753D3D87CA41039BBBAE1?sequence=1
Andrade, J. B., Vieira, S. M., Braganca L. (2012). Selection of key Sustainable Indicators to Steel Buildings in Early Design Phases. Concepts and Methods for Steel Intensive Building Projects, 2012, IV, pp. 167-178. http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/22421
Ber, B., Premrov, M., Strukelj, A., Kuhta, M. (2014). Experimental investigations of timber–glass composite wall panels. Construction and Building Materials, 2014, 66, pp. 235–246. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.05.044
Bessoudo, M., Tzempelikos, A., Athienitis, A.K., Zmeureanu, R. (2010). Indoor thermal environmental conditions near glazed facades with shading devices – Part I: Experiments and building thermal model. Building and Environment, 2010, 45, pp. 2506-2516. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.05.013
Browing, W.D., Ryan, C.O., Clancy, J.O. (2014). 14 Patterns of Biophilic Design. New York: Terrain Bright Green LLC. https://www.terrapinbrightgreen.com/wp-content/uploads/2014/09/14-Patterns-of-Biophilic-Design-Terrapin-2014p.pdf
Bülow-Hübe, H. (2001). The effect of glazing type and size on annual heating and cooling demand for Swedish offices. Lund: Department of construction and architecture, Lund University, division of energy and building design. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.580.7866&rep=rep1&type=pdf
Damery, D.T., Fisette, P. (2001). Decision making in the purchase of siding: a survey of architects, contractors, and homeowners in the US northeast. For. Prod. J, 2001, 51, 7/8, pp. 29–36. https://www.researchgate.net/profile/David_Damery/publication/242217480_Decision_making_in_the_purchase_of_siding_A_survey_of_architects_contractors_and_homeowners_in_the_US_Northeast/links/0f31752dfdb720e9d6000000.pdf
Dillman, D.A. (2011). Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method–2007 Update with new Internet, Visual, and Mixed-Mode Guide. John Wiley & Sons. https://books.google.si/books/about/Mail_and_Internet_Surveys.html?id=d_VpiiWp51gC&redir_esc=y
Fan, W., Yan, Z. (2010). Factors affecting response rates of the web survey: A systematic review. Computers in Human Behavior, 2010, 26, 2, pp. 132-139. https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.015
Gibberd, Jt. (2018). Sustainable building assessment tool: integrating sustainability into current design and building processes. https://www.researchgate.net/publication/30511175_Sustainable_building_assessment_tool_integrating_sustainability_into_current_design_and_building_processes
Hassouneh, K., Alshboul, A., Al-Salaymeh, A. (2010). Influence of windows on the energy balance of apartment buildings in Amman. Energy Conversion and Management, 2010, 51, pp. 1583-1591. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2009.08.037
Hincapié, I., et al. (2015). Nanoparticles in facade coatings: a survey of industrial experts on functional and environmental benefits and challenges. Journal of Nanoparticle research, 2015, 17, pp. 287. https://doi.org/10.1007/s11051-015-3085-3
Hwang, R-L., Shu, S-Y. (2011). Building envelope regulations on thermal comfort in glass facade buildings and energy-saving potential for PMV-based comfort control. Building and Environment, 2011, 46, 4, pp. 824-834. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.10.009
Ibáñez, A. T. (2015). Metro user evaluation of crowding during rush hours. Stockholm, Sweden: Degree Project in traffic and transport planning. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:839246/FULLTEXT01.pdf
Jordan, S., Zbašnik-Senegačnik, M. (2011). Analyses and influences of glazed building envelopes. AR, 2011, 2011/2, pp. 47-54. http://www.fa.uni-lj.si/filelib/9_ar/2011/2011-2/ar2011_2_06_jordan.pdf
Kuzman, M. K., Klarić, S., Barčić, A. P., Vlosky, R. P., Janakieska, M.M., Grošelj, P. (2018). Architect perceptions of engineered wood products: An exploratory study of selected countries in Central and Southeast Europe. Construction and Building Materials, 2018, 179, pp. 360-370. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.05.164
Leskovar, Ž.V., Premrov M. (2012). Influence of glazing size on energy efficiency of timber-frame buildings. Construction and Building Materials, 2012, 30, pp. 92–99. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.11.020
Manazno-Agugliaro, F., Montoya, F. G., Sabio-Ortega A., Garcia-Cruz A. (2015). Review of bioclimatic architecture strategies for achieving thermal comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 49, pp. 736-755. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.095
Marino, C., Nucara, A., Pietrafesa, M. (2017). Does window-to-wall ratio have a significant effect on the energy consumption of buildings? A parametric analysis in Italian climate conditions. Journal of Building Engineering, 2017, 13, pp. 169-183. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.08.001
Markelj, J. (2016). Model za arhitekturno-tehnološko vrednotenje trajnostnih stavb. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Persson, ML. (2006). Windows of opportunities, the glazed area and its impact on the energy balance of buildings. PhD Thesis. Uppsala: Uppsala Universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:168352/FULLTEXT01.pdf
Praznik, M., Butala, V., Zbašnik-Senegačnik, M. (2014). A Simple Method for Evaluating the Sustainable Design of Energy Efficient Family Houses. Journal of Mechanical Engineering, 2014, 60, pp. 425-436. https://doi.org/10.5545/sv-jme.2013.1561
Premrov, M., Zigat, M., Leskovar, Ž.V. (2018). Influence of the building shape on the energy performance of timber-glass buildings located in warm climatic regions. Energy, 2018, 149, pp. 496-504. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.074
Singhaputtangkul, N., Low, S. P., Teo, A. L., Hwang, B. G. (2014). Criteria for Architects and Engineers to Achieve Sustainability and Buildability in Building Envelope Designs. Journal of Management in Engineering, 2014, 30, 2, pp. 263-245. https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000198