IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 6 | Year 2018 | ISSN 2350-3637

Marija Maruna1, Jelena Radosavljević1

Tranzicija kot spodbuda za razvoj inovativne metodologije poučevanja teorije načrtovanja

DOI 10.15292/IU‑CG.2018.06.090-098 | UDK 711.4:378 (497.16) | POSLANO: 8/2018 | PREGLEDANO: 9/2018 | OBJAVLJENO: 11/2018
Organizacija: 1 Univerza v Beogradu, Fakulteta za arhitekturo, Srbija

POVZETEK
Teorija načrtovanja predstavlja velik izziv za poučevanje na magistrski študijski ravni. Planerske šole in avtorji po svetu se tega lotevajo različno, pri tem pa imajo težave glede izbire znanj, ki naj bi jih ponujali – praktičnih znanj in znanj, povezanih s kompleksnostjo družbenopolitičnega konteksta urbanističnega načrtovanja. Dodatno vprašanje, ki se poraja v državah v tranziciji, je, kako poučevati urbanistično načrtovanje v pogojih privatizacije zemljišč in nenehnih sprememb v zakonodaji, predpisih, postopkih in procesu vzpostavitve nove paradigme načrtovanja. V luči teh izzivov predmet Teorija planiranja na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Beogradu predstavlja pedagoški model, ki temelji na analizi spornih primerov v sodobni urbanistični praksi v Beogradu. Inovativno metodologijo smo zasnovali prek več raziskovalnih korakov, ki vključujejo zbiranje in analizo javno dostopnih podatkov, vključno z mnenji deležnikov, vključenih v proces urbanističnega razvoja. Članek se osredotoča na opazovanje odnosov med informacijami, vrednostmi in razporeditvijo moči, kot ključnimi izzivi pri razumevanju procesa prostorskega razvoja. Raziskava predstavlja rezultate uporabe te metodologije v šolskem letu 2015/2016 na primeru »Beograda na vodi«, največjega, a tudi naspornejšega razvojnega projekta Beograda v zadnjih 25 letih. Glavni cilj raziskave je predstaviti, kako lahko inovativna metodologija prispeva k izboljšanju določenih načrtovalskih znanj: komunikacije, pogajanj, odločanja in kritičnega razmišljanja o sodobnem urbanističnem razvoju.

KLJUČNE BESEDE
tranzicija, metodologija poučevanja, kritično mišljenje, načrtovalska znanja, Srbija

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2018/IU_CG_06-2018_maruna.pdf (0.32 MB)

CITAT
Maruna, M., Radosavljević, J. (2018). Tranzicija kot spodbuda za razvoj inovativne metodologije poučevanja teorije načrtovanja. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6/2018, 90-98. https://dx.doi.org/10.15292/IU‑CG.2018.06.090-098