IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 5 | Year 2017 | ISSN 2350-3637

Mojca Furman Oman

Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov - zlata kocka 2017

DOI | UDK 711.1:37 | POSLANO: 5/2017 | PREGLEDANO: | OBJAVLJENO: 11/2017
Organizacija: Metro SR, Zavod za prostor Savinjske regije Celje, Slovenija

POVZETEK
Enajsta šola pod mostom je izposojena Cankarjeva metafora, ki smo jo uporabili za pristop k ozaveščanju in izobraževanju mladih o pomenu skupnega javnega prostora in sicer na neformalen način, zunaj učilnice, v praksi na izbranem javnem prostoru. Projekt je naslavljal temo »(ne)ograjevanje javnih prostorov«, ki je v Sloveniji, predvsem pa v mestu Celje, izredno aktualna. Poleg tega smo s projektom načeli še eno aktualno problematiko - zakaj in pred čim se danes ograjujemo. Torej, ali niso ograje okrog naših javnih prostorov v mestih le odraz ravnanja na ravni države in Evrope, ki se prav v tem času pospešeno ograjuje. Projekt je na provokativno vprašanje odgovoril z elementi arhitekture: material, s katerim se ograjujemo, smo transformirali v elemente urbane opreme javnega prostora, ki spodbujajo k druženju in socialnim stikom med različnimi uporabniki javnih prostorov.

KLJUČNE BESEDE
ograjevanje, javni prostor, mesto, urbanizem, izobraževanje mladine

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017_furman.pdf (1.98 MB)

CITAT
Furman Oman, M. (2017). Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov - zlata kocka 2017. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 5/2017, 90-93. https://dx.doi.org/