IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 5 | Year 2017 | ISSN 2350-3637

Linda Hildebrand1, Philip Schwan1, Anya Vollpracht1, Sigrid Brell-Cockan1, Magdalena Zabek1

Metodologija za oceno gradnje stavb glede primernosti za nadaljnjo uporabo

DOI 10.15292/IU-CG.2017.05.020-032 | UDK | POSLANO: 9/2017 | PREGLEDANO: 10/2017 | OBJAVLJENO: 11/2017
Organizacija: 1 RWTH Univerza Aachen, Nemčija

POVZETEK
Z večanjem potreb po energiji postajajo vse pomembnejši okoljski učinki, povezani z grajenim okoljem, zato podnebne cilje lahko uresničujemo le, če upoštevamo oboje. V zadnjem desetletju so začeli veljati predpisi in standardi, ki spodbujajo zmanjšanje porabe primarnih virov. Arhitekti in prostorski načrtovalci so se te tematike lotili z različnimi strategijami, s ponovno uporabo gradbenih elementov, razvojem novih izdelkov ali uporabo povezav, ki bodo v prihodnosti omogočale enostavno demontažo. V zadnjem desetletju so instrumenti za merjenje ekoloških vplivov napredovali – od podatkov v razpredelnicah o oceni življenjskega cikla (life cycle assessment – LCA) do orodij, ki povezujejo ekološke podatke z gradbenimi volumni in rešitvami, ki temeljijo na samooptimizaciji. Veliko je ugibanj glede ravnanja z gradbenim materialom po uporabi, saj se bodo okvirni pogoji v prihodnosti še razvijali. V primerjavi z rušitvijo se razgradnja danes le redko uporablja, tudi raziskave o tem so omejene. Vrsta gradbenega objekta in izbira materiala vplivata na okoljske kvalitete z energijo in emisijami, povezanimi s proizvodnjo in scenarijem ravnanja ob koncu življenjskega ciklusa. Ob upoštevanju tega negotovega ozadja potrebujemo metodo, ki bi prikazovala vplive na okolje z oceno primernosti za nadaljnjo uporabo, kot sta ponovna uporaba in recikliranje. Članek obravnava tri pristope k prikazovanju parametrov, ki so na voljo v fazi načrtovanja, v zvezi z možnostmi ravnanja z materialom po uporabi, glede na praktičnost in zanesljivost. Najučinkovitejšo metodo smo vključili v programsko opremo za arhitekturno načrtovanje in ocenili.

KLJUČNE BESEDE
razgradnja, zasnova demontaže, ocena življenjskega cikla (LCA), sekundarni viri, vrsta povezave

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017_hildebrand.pdf (2.84 MB)

CITAT
Hildebrand, L., Schwan, P., Vollpracht, A., Brell-Cockan, S., Zabek, M. (2017). Metodologija za oceno gradnje stavb glede primernosti za nadaljnjo uporabo. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 5/2017, 20-32. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2017.05.020-032

VIRI IN LITERATURA:
Basten, M. (2015). Mineralische Bauabfälle Monitoring 2012- Bericht zum Aufkommen und zum Verbleib mineralischer Bauabfälle im Jahr 2012. Retrieved from Berlin: http://kreislaufwirtschaft-bau.de/Arge/Bericht-9.pdf
Brenner, V. (2010). Recyclinggerechtes Konstruieren- Konzepte für eine Abfallfreie Konstruktionsweise im Bauwesen. (Master), University of Stuttgart, Stuttgart.
Commission, E. (2013). Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive) European Parliament and the Council of the European Union (Vol. 2008/98). Brussels: Official Journal of the European Union.
Dechantsreiter, U., Peter, H., Mettke, A., Asmus, S., Schmidt, S., Knappe, F., . . . Lau, J. J. (2015). Instrumente zur Wiederverwendung von Bauteilen und hochwertigen Verwertung von Baustoffen. Retrieved from Dessau: https://www.ifeu.de/abfallwirtschaft/pdf/texte_93_2015_wiederverwertung_von_bauteilen.pdf
Deilmann, C., Krauß, N., & Gruhler, K. (2014). Sensitivitätsstudie zum Kreislaufwirtschaftspotenzial im Hochbau. Retrieved from Dresden: https://www.ioer.de/fileadmin/internet/IOER_Projekte/PDF/FB_E/Endbericht_REP.pdf
DGNB. (2015). Rückbau und Recyclingfreundlichkeit DGNB Kriterium Tec1.6. Stuttgart: DGNB GmbH.
DIN. (2003). Manufacturing processes Terms and definitions, division (Vol. 8580). Berlin: Beuth.
DIN, N. B. i. (2012). Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012 (Vol. 15804:2012). Berlin: DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Durmisevic, E. (2006). Transformable Building Structures - Design for disassembly as a way to introduce sustainable engineering to building design & construction. (PhD), Technische Universiteit Delft, Delft.
Frischknecht, R. (2009). Umweltverträgliche Technologien: Analyse und Beurteilung- Teil 2: Ökobilanzen. Zürich
Hildebrand, L. (2014). Strategic investment of embodied energy during the architectural planning process. Delft University of Technology, Rotterdam.
Ingenieure, V. D. (1991). Konstruieren recyclinggerechter technischer Produkte: VDI Verlag.
Jäger, W., Masou, R., Bakeer, T., Ortlepp, S., Sobek, W., Haase, W., . . . Thümmler, T. (2013). Entwicklung der Grundprinzipien für voll rezyklierbare, modulare, massive Bauweisen in Breitenanwendung auf 0-Energiebasis. Retrieved from Stuttgart: https://www.irbnet.de/daten/rswb/13089005695.pdf
Kellenberger, D., & Althaus, H.-J. (2009). Relevance of simplifications in LCA of building components. Building and Environment, 44(4), 818-825. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.06.002
Motzko, C., Klingenberger, J., Wöltjen, J., & Löw, D. (2016). Bewertungsmatrix für die Kostenplanung beim Abbruch und Bauen im Bestand. Retrieved from Stuttgart: http://www.irbnet.de/daten/rswb/16019002126.pdf
Müller, A. (2011). Baustoffrecycling. Springer Verlag: Fachzeitschrift Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, 11-12/2011.
Müller, A. (2016). Erschließung der Ressourceneffizienzpotenziale im Bereich der Kreislaufwirtschaft Bau. Retrieved from Weimar: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ZB/Auftragsforschung/2NachhaltigesBauenBauqualitaet/2016/ressourceneffizienzpotenziale/Endbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Nations, U. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for sustainable development. Retrieved from New York: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
Ortiz, O., Castells, F., & Sonnemann, G. (2009). Sustainability in the construction industry: A review of recent developments based on LCA. Construction and Building Materials, 23(1), 28-39. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.11.012
Parliament, E. (2010). Directive on the energy performance of building (Vol. 2010/31/EU). Brussels: European Parliament and European Council.
Rios, F. C., Chong, W. K., & Grau, D. (2015). Design for Disassembly and Deconstruction - Challenges and Opportunities. Procedia Engineering, 118(Supplement C), 1296-1304. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.485
Sabaghi, M., Mascle, C., & Baptiste, P. (2016). Evaluation of products at design phase for an efficient disassembly at end-of-life. Journal of Cleaner Production, 116(Supplement C), 177-186. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.007
Schiller, G., Ortlepp, R., & Krauß, N. s. (2015). Kartierung des anthropogenen Lagers in Deutschland zur Optimierung der Sekundärrohstoffwirtschaft. Retrieved from Dessau Rößlau: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_83_2015_kartierung_des_anthropogenen_lagers.pdf
VDI. (2016). Resource efficiency Evaluation of the use of raw materials (Vol. 4800-2). Berlin: VDI.
WBGU, Schellenhuber, H. J., Messner, D., Kraas, F., Leggewie, C., Lemke, P., . . . Schneidewind, U. (2016). Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft der Städte. Retrieved from Berlin: http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/hauptgutachten/hg2016/wbgu_hg2016.pdf
Weimann, K., Matyschik, J., Adam, C., Schulz, T., Linß, E., & Müller, A. (2013). Optimierung des Rückbaus/Abbaus von Gebäuden zur Rückgewinnung und Aufbereitung von Baustoffen unter Schadstoffentfrachtung (insbes. Sulfat) des RC-Materials sowie ökobilanzieller Vergleich von Primär- und Sekundärrohstoffeinsatz inkl. Wiederverwertung. Retrieved from: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4430.pdf