IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 5 | Year 2017 | ISSN 2350-3637

Boštjan Bugarič

Komuniciranje grajenega okolja

DOI 10.15292/IU-CG.2017.05.046-051 | UDK 711.4:316.77 | POSLANO: 8/2017 | PREGLEDANO: 9/2017 | OBJAVLJENO: 11/2017
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija

POVZETEK
Prispevek obravnava načine komuniciranja grajenega okolja. Poskuša opredeliti kako različne komunikacijske oblike, poddaja (zvok), dokumentarec (podoba) ali socialna omrežja dosegajo različne publike. Vsi ti različni načini, ki znatno vplivajo pri aktualizaciji urbanističnih in arhitekturnih vsebin, so predstavljeni na primerih poddaje, dokumentarnega filma ter online kataloga; sprehajali se bomo po tržnicah Londona, raziskovali nedokončane objekte v Kopru in se na koncu prepustili Architectuulovi spletni digitalizaciji. Komuniciranje grajenega okolja vključuje različne fokusne skupine in metode doseganja ter vključevanja javnosti. Katera komunikacijska orodja omogočajo oblikovanje kritičnega diskurza o urbanističnih tematikah je odvisno od načina dostopa do ciljnih javnosti.

KLJUČNE BESEDE
komuniciranje, virtualni prostor, komunikacijske tehnike, grajeno okolje, globalno mesto, digitalizacija

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017_bugaric.pdf (1.48 MB)

CITAT
Bugarič, B. (2017). Komuniciranje grajenega okolja. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 5/2017, 46-51. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2017.05.046-051

VIRI IN LITERATURA:
Architectuul (2017). Architectural Digital Catalogue. Pridobljeno 12. 11. 2017 s spletne strani: http://architectuul.com/.
Architectuul, the blog (2017). FOMA 10: The Sound Of Light. Forgotten Masterpieces - Architectural blog. Pridobljeno 5. 12. 2017 s spletne strani: http://blog.architectuul.com/.
Banerji, R. (2012). Magazine: Niemeyer's Brasilia: Does it work as a city?. Lord Foster, Lucy Jordan and Professor Ricky Burdett spoke on the BBC World Service. Pridobljeno 20. 11. 2017 s spletne strani http://www.bbc.com/news/magazine-20632277.
Baničević, D. (2016). Belgrade Don’t Drown! Biggest Protests In Belgrade Since Decades. Pridobljeno 15. 11. 2017 s spletne strani https://euroalter.com/2016/belgrade-dont-drown.
Barthe, S. (2002). Walt Disney’s original E.P.C.O.T. Pridobljeno 12. 11. 2017 s spletne strani https://sites.google.com/site/theoriginalepcot/.
Bugarič, B., Carabelli, G. (2016). Citisation Podcast. Music by Bojana Šaljić Podešva, Photo by © Domen Grogl, Editing and technical help by Khalid el Kaoutit and Maja Žiberna, Narrated by Sunčan Stone. Podcast, KUD C3, Ljubljana. Pridobljeno 10. 11. 2017 s spletne strani: http://www.kudc3.net/citisation-podcast/
Bugarič, B., Cotič, T., Vurucu, Y., Muhič, M., Razpet, Š., Cergol, A., Zijan,M., Miklavec, D., Stroj, L., Mlakar, A., Zaman, A., Križaj, E., Bratož Gornik, R. (2017). Unfinished Olympic City. Projekt, KUD C3, Ljubljana. Pridobljeno 14. 11. 2017 s spletne strani: http://www.kudc3.net/unfinished-olympic-city/
Chamberlain, L. (25/4/2017). Richard Florida and the New Urban Crisis. The Common Edge Podcast. Pridobljeno 10. 11. 2017 s spletne strani http://commonedge.org/the-common-edge-podcast-richard-florida-and-the-new-urban-crisis/
Florida, R. (2003). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life. Taschenbuch. Basic Books, Cambridge MA.
Mars, R. (2017). Podcast, San Francisco. Pridobljeno 1. 12. 2017 s spletne strani: https://99percentinvisible.org/.
Marshall, A. (2017). Alphabet Is Trying To Reinvent The City, Starting With Toronto. Pridobljeno 25. 11. 2017 s spletne strani: https://www.wired.com/story/google-sidewalk-labs-toronto-quayside/.
Merrifield, A. (2014). The New Urban Question. London: Pluto Press.
Riegler, J. (2013). Competitiveness VS. Social Balance: Gentrification as Urban Policy in Cases in Budapest and Vienna. Pridobljeno 22. 11. 2017 s spletne strani: http://www.culburb.eu/soubory/research/j-riegler-gentr-as-urban-policy.pdf.
Rowntree, D. (1982). A dictionary of education. Totowa, NJ: Barnes & Noble Books.
Sassen, S. (10/9/2017). Can Cities Help Us Hack Formal Power Systems? Pridobljeno 12. 11. 2017 s spletne strani: https://urbannext.net/can-cities-help-us-hack-formal-power-systems/.
The Guardian (2017). Jenna Abrams: the Trump-loving Twitter star who never really existed. Pridobljeno 12. 11. 2017 s spletne strani: https://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2017/nov/03/jenna-abrams-the-trump-loving-twitter-star-who-never-really-existed.