IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Number 5 | Year 2017 | ISSN 2350-3637

Violeta Nushi1, Arta Basha-Jakupi1

Vključevanje “informacijskega modeliranja zgradb” (BIM) v trajnostno arhitekturo in gradbeništvo: študija primera na Univerzi v Prištini

DOI 10.15292/IU-CG.2017.05.052-057 | UDK 69:004.42 | POSLANO: 7/2017 | PREGLEDANO: 8/2017 | OBJAVLJENO: 11/2017
Organizacija: 1 Univerza v Prištini, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo

POVZETEK
Glede na poglobljeni in primerjalni pregled člankov, objavljenih za uporabljene vrste programske opreme za “Inforamcijsko modeliranje zgradb” (BIM), študija omogoča širši razumevanje in kritičen razmislek o vključevanju in sintezi razvoja BIM v izobraževalni sistem na Kosovu z namenom podajanja smernic akademskim raziskovalcem, študentom in strokovnim delavcem. Ker je učinkovitost BIM široko sprejeta v svetovni industriji “Arhitekrue, Inženiringa, Konstruiranja” (AEC), je potrebno vzpostaviti sinergijo med izobraženimi BIM kadri in tistimi, ki se v praksi ukvarjajo z aplikacijo BIM programske opreme na Kosovu. To vodi k iskanju intenzivnejših in primernejših pristopov ter orodij z namenom vzpostavljanja integralnih rešitev preko izobraževalnega sistema; zlasti z namenom, da bi ponudili znanje svetovne prakse BIM v izobraževalne programme, ki so usmerjeni v trajnsotni razvoj ter AEC, učne načrte in / ali tečaje. Večina Tehničnih fakultet Univerz na Kosovu predpostavlja preživetje BIM-a kot strategija poučevanja in načrtuje premagovanje ovir za integracijo BIM-a v kurikulum. Z izvedenim vprašalnikom za študente smo raziskali trenutno stanje integracije BIM na programih visokošolskega izobraževanja “Sustainable Architecture and Construction” (SAC). Na podlagi pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da jepriporočljivo povečanje znanja ocenjevalca za evalvacijo vključitve BIM v učne načrte ter novi trajnostni didaktični koncepti in zavedanje, kar bo spodbudilo uporabo in prenos znanja v BIM v programe SAC, kar bi omogočilo diplomantom pridobitev znanj o BIM programski opremi pred vključitvijo v profesionalno kariero.

KLJUČNE BESEDE
“Inforamcijsko modeliranje zgradb” (BIM), izobraževalni proces, učni načrt, vprašalnik

CELOTEN ČLANEK
http://iu-cg.org/paper/2017/IU_CG_05-2017_nushi.pdf (1.78 MB)

CITAT
Nushi, V., Basha-Jakupi, A. (2017). Vključevanje “informacijskega modeliranja zgradb” (BIM) v trajnostno arhitekturo in gradbeništvo: študija primera na Univerzi v Prištini. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 5/2017, 52-57. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2017.05.052-057

VIRI IN LITERATURA:
Gier, D. M. (2007). Does learning building information modeling improve the plan reading skills of construction management students. In: Sulbaran, T. and Cummings, G. (eds.), Proceedings of the 43rd Annual Conference by Associated Schools of Construction (pp. 12-14). Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona.
Ghosh, A., Parrish, K., Chasey, A. D. (2013). From BIM to collaboration: A proposed integrated construction curriculum. In: 2013 American Society for Engineering Education (ASEE) Annual Conference, Atlanta, Georgia. Accessed on 10th of August 2017: https://peer.asee.org/from-bim-to-collaboration-a-proposed-integrated-construction-curriculum
Hoang, H., Bedrick, J. (2015). BIM Education in Asean: the demand for BIM practitioners. In: Raymond Issa, R. (ed.), Proceedings of 9th BIM Academic Symposium and Job Task Analysis Review, Washington, DC (pp. 191-198). Accessed on 20th of August 2017: http://coremng.dcp.ufl.edu/website/cacim/2015bimeducation/2015AiCProceedings.pdf
Liu, R., Hatipkarasulu, Y. (2014). Introducing Building Information Modeling Course into a Newly Developed Construction Program with Various Student Backgrounds Paper presented at 2014 ASEE Annual Conference & Exposition, Indianapolis, Indiana. Accessed on 15th of August 2017: https://peer.asee.org/20698
NATSPEC, (2015) BIM education - global – 2015 update report. NATSPEC Construction Information. Accessed on 22th of July 2017: https://buildingsmart.no/sites/buildingsmart.no/files/bim_education_-_global_-_2015_update_report_v2.0.pdf
Nushi, V., Jakupi, A., (2017). The integration of BIM in education: a literature review and comparative
context. Global Journal of Engineering Education, 19 (3), 273-278.
Nushi, V., Bejtullahu, F., (2011). Role of Codes for Sustainability Assessment of Construction. In: Bragança, L., Koukkari, H., Blok, R., Gervásio, H.,Veljkovic, M., Borg, R. P., Landolfo, R., Ungureanu, V., Schaur, C. (eds.). Proceedings of the International Conferences Sustainably of Construction towards a Better Build Environment, Final Conference of the COST Action C25, Innsbruck, Austria (pp.174-182). Accessed on 23th of July 2017: http://www.civil.uminho.pt/lftc/c25_proceedings_final_conference_2011.pdf
Sacks, R., Pikas, E. (2013). Building information modeling education for construction engineering and management. I: Industry requirements, state of the art, and gap analysis. Journal of Construction Engineering and Management, 139(11), 04013016. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000759
Wu, W., Issa, R. R. (2013). BIM education and recruiting: Survey-based comparative analysis of issues, perceptions, and collaboration opportunities. Journal of professional issues in engineering education and practice, 140(2), 04013014. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000186