IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 11 | Leto 2023 | ISSN 2350-3637

Ljudmila Koprivec1, Martina Zbašnik-Senegačnik2:

Trajnostna šola kot prizorišče za okoljsko vzgojo

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2023.11.032-039 | UDK 727:373:502.12 | POSLANO: 10/2023 | PREGLEDANO: 11/2023 | OBJAVLJENO: 12/2023
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Slovenija, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Trajnostne šole so energijsko učinkovite, okolju prijazne stavbe, ki zagotavljajo zdravo bivalno okolje in vzpodbujajo okoljsko vzgojo. Referenčni primeri iz tujine prikazujejo značilnosti trajnostnih šol kot odraz arhitekturne zasnove, ki temelji na principih ekološkega koncipiranja, krožne gradnje in povezovanju učnih okolij z naravo, športnimi aktivnostmi in gibanjem. V članku smo želeli raziskati ali učitelji prepoznavajo trajnostne značilnosti šol, v katerih poučujejo, in v kolikšni meri jih vključujejo v učne vsebine. Za ta namen smo izvedli kratko anketo na nekaterih slovenskih osnovnih šolah, ki je pokazala, da učitelji večinoma niso seznanjeni s trajnostnimi značilnostmi šol in jih ne vključujejo v učne procese. Ugotovitve študije lahko služijo kot priporočila za uvajanje načel trajnostne šole v pedagoško in arhitekturno stroko.

KLJUČNE BESEDE
trajnostna arhitektura, trajnostna šola, trajnostne značilnosti stavb, okoljska vzgoja

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2023/IU-CG.2023.11.032-039.pdf (1.81 MB)

CITAT
Koprivec, L., Zbašnik-Senegačnik, M. (2023). Trajnostna šola kot prizorišče za okoljsko vzgojo. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (11), 32-39. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2023.11.032-039

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Akpinar, A. (2016). How is high school greenness related to students’ restoration and health? Urban Forest Urban Green, 16, 1–8.
Bakó-Biró, Z., Clements-Croome, D.J., Kochhar, N., Awbi, H.B. in Williams, M.J. (2012). Ventilation rates in schools and pupils' performance. Building and environment, 48, 215-223. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.08.018
Baró, F., Camacho, D. A., Pérez Del Pulgar, C., Triguero-Mas, M. in Anguelovski, I. (2020). School greening: Right or privilege? Examining urban nature within and around primary schools through an equity lens. Landscape and Urban Planning, 208 (1), 104019.
Barr, K. S., Cross, E. S. in Dunbar, H. B. (2014). The Whole-School Sustainability Framework; Guiding Principles for Integrating Sustainability Into All Aspects of a School Organization. The Center for Green Schools, Institute for the Built Environment, Colorado State University. https://centerforgreenschools.org/sites/default/files/resource-files/Whole-School_Sustainability_Framework.pdf
Chawla, L. (2015). Benefits of Nature Contact for Children. Journal of Planning Literature, 30(4), 433–452.
Cole, B., L. (2014). The Teaching Green School Building: a Framework for Linking Architecture and Environmental Education. Taylor & Francis Online, Environmental Education Research, 20 (6), 836-857. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.833586
Darragh, J., C. (2006). The Environment as the Third Teacher. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493517.pdf 
Golshan, M., Thoen, H. in Zeiler, W. (2018). Dutch sustainable schools towards energy positive. Journal of Building engineering, 19, 161-171. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.05.002
Gumilar, V. (2020). Krožna gradnja – izzivi uresničevanja krožnega gospodarstva pri gradnji. Zelena Slovenija, Priročnik za krožno gospodarstvo, Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe, Fit media d.o.o.https://euagenda.eu/upload/publications/prirocnik_za_krozno_gospodarstvo_-_prehod_v_trajnostno_gradnjo_in_zivljenjski_cikel_stavbe.pdf.pdf
Hartman, H. (25. 9. 2009). Acharacle Primary School: Sustainable school building study. Architects's Journal. https://www.architectsjournal.co.uk/archive/acharacle-primary-school-sustainable-school-building-study
Kabisch, N., van den Bosch, M. in Lafortezza, R. (2017). The health benefits of nature-based solutions to urbanization challenges for children and the elderly – A systematic review. Environmental Research, 159, 362–373.
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. Journal of environmental psychology, 15 (3), 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2
Klatte, M., Lachmann, T. in Meis, M. (2010). Effects of noise and reverberation on speech perception and listening comprehension of children and adults in a classroomlike setting. Noise & Health 12, 270–82. https://doi.org/10.4103/1463-1741.70506
Kregar, S.; Avguštin, L.; Berglez Bah, E.; Gabrovec, A. in Podbornik, K. (2023). Celostni program ozaveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu VITR za vrtce, osnovne šole in gimnazije. Zavod RS za šolstvo. https://www.zrss.si/pdf/Celostni_program_VITR.pdf
McCormick, R. (2017). Does Access to Green Space Impact the Mental Well-being of Children: A Systematic Review. Journal of Pediatric Nursing, 37, 3–7.
Orr, D., W. (1993). Architecture as Pedagogy. Wiley for Society for Conservation Biology, Conservation Biology, 7 (2), 226-228. https://www.jstor.org/stable/2386418
Sala, E. in Rantala, L. (2016). Acoustics and activity noise in school classrooms in Finland. Applied Acoustics, 114, 252–259. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.08.009
Sundell, J., Levin, H., Nazaroff, W. W., Cain, W. S., Fisk, W. J., Grimsrud, D. T., Gyntelberg, F., Li, Y., Persily, A. K., Pickering, A. C., Samet, J. M., Spengler, J. D., Taylor, S. T. in Weschler, C. J. (2011). Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature. Indoor Air, 21 (3), 191 -204. https://doi.org/10.1111/j.1600-0668.2010.00703.x
Tillmann, S., Tobin, D., Avison, W. in Gilliland, J. (2018). Mental health benefits of interactions with nature in children and teenagers: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community Health, 72, 958–966.
Toftum, J., Kjeldsen, B.U, Wargocki, P., Menå, H.R., Hansen, E.M.C. in Clausen, G. (2015). Association between classroom ventilation mode and learning outcome in danish schools. Building and environment, 92, 494-503. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.017
Tucker, R. in Izadpanahi, P. (2017). Live green, think green: Sustainable school architecture and children’s environmental attitudes and behaviors. Journal of Environmental Psychology, 51, 209-216.
Volfand, J. (2020). Krožna gradnja – izzivi uresničevanja krožnega gospodarstva pri gradnji. Zelena Slovenija, Priročnik za krožno gospodarstvo, Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe, Fit media d.o.o.https://euagenda.eu/upload/publications/prirocnik_za_krozno_gospodarstvo_-_prehod_v_trajnostno_gradnjo_in_zivljenjski_cikel_stavbe.pdf.pdf
Wargocki, P. in Wyon, D. P. (2017). Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork. Building and Environment, 112, 359-366. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.020
Woolner, P., Hall, E., Higgins, S., Mccaughey, C. in Wall, K. (2007). A sound foundation? What we know about the impact of environments on learning and the implications for Building schools for the future. Oxford review of education, 33 (1), 47–70. https://doi.org/10.1080/03054980601094693
Zbašnik-Senegačnik, M. (2017): Pasivna hiša. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
Zbašnik-Senegačnik, M. in Koprivec, L. (2022). Zelenje v šolah in okrog njih spodbuja zdrav življenjski slog otrok. Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 70 (3/4), 268-275.
Internetni viri
Farewell Architects LLC. (b.d.). The Willow School. http://www.farewell-architects.com/the-willow-school
Hiltner, S. (19.1.2013) Willow School--Where the World Starts Making Sense. Steve Hiltner. [Blog]. https://princetonprimer.blogspot.com/2013/01/willow-school-where-world-makes-sense.html
New Jersey Public Broadcasting (17. maj 2008). Bulding Green - The Willow School [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=VJ228jegV8k&t=57s
Sarah Wigglesworth Architects. (b.d.). Sandal Magna Primary School. https://www.swarch.co.uk/work/sandal-magna-primary-school
XDGA. (b.d.). Melopee School. https://xdga.be/project/melopee-school