IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 10 | Leto 2022 | ISSN 2350-3637

Martina Zbašnik-Senegačnik1, Ljudmila Koprivec1:

Pomen pogledov skozi okno učilnice

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2022.10.022-028 | UDK 711.4:727.112 | POSLANO: 9/2022 | PREGLEDANO: 9/2022 | OBJAVLJENO: 10/2022
Organizacija: 1 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Številne študije izpostavljajo velik pomen pogledov skozi okno na okolico, saj pomembno vplivajo na dobro počutje, bivalno ugodje in učno uspešnost otrok, kljub temu pa je ta vidik spregledan in običajno ni vključen med kriterije pri umeščanju šolskih objektov v urbani prostor. Namen študije je bil ugotoviti, kako na potenciale pogledov skozi okno učilnice gledajo učenci. Za zbiranje podatkov smo oblikovali anketni vprašalnik. Odgovarjali so učenci tretje triade treh osnovnih šol iz različnih slovenskih regij. Odgovore smo obdelali s statističnim paketom SPSS za Windows in z orodjem MS Excel. Učenci so na anketna vprašanja odgovarjali konsistentno. Učencem je njihova učilnica všeč zaradi velikih oken z veliko svetlobe ter zaradi možnosti pogleda na zelene površine. Večina učencev raje sedi ob oknu, ker radi gledajo v okolico. Sicer bi skozi okno najraje gledali na vodo in zelenje ter naravo, najmanj všeč bi jim bil pogled na sosednje stavbe v bližini, če so brez zelenja, in pogled na prometno ulico. Večinoma radi gledajo skozi okno, tudi če jim je ob oknu zaradi tega malo prevroče ali prehladno, hrup, ki prehaja skozi okno, pa jih izrazito ne moti. Rezultat študije je lahko v pomoč pri umeščanju šolskih objektov v urbano okolje.

KLJUČNE BESEDE
osnovna šola, pogled skozi okno, bivalno ugodje, vizualno ugodje

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2022/IU-CG.2022.10.022-028.pdf (0.66 MB)

CITAT
Zbašnik-Senegačnik, M., Koprivec, L. (2022). Pomen pogledov skozi okno učilnice. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (10), 22-28. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2022.10.022-028

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Batool, A., Rutherford, P., McGraw, P., Ledgeway, T. in Altomonte, S. (2021). Window Views: Difference of Perception during the COVID-19 Lockdown. LEUKOS, 17, št. 4, str. 380-390. https://doi.org/10.1080/15502724.2020.1854780
Bell, J., in Burt, W. (1995). Designing buildings for daylight. London: Construction Research Communications Ltd.
Benfield, J. A., Rainbolt, G. N., Bell, P. A., in Donovan, G. H. (2015). Classrooms With Nature Views: Evidence of Differing Student Perceptions and Behaviors. Environment and Behavior, 47(2), str. 140–157. https://doi.org/10.1177/0013916513499583
Chang, C.-Y., in Chen, P.-K. (2005). Human response to window views and indoor plants in the workplace. HortScience, 40, str. 1354–1359.  https://doi.org/10.21273/HORTSCI.40.5.1354
Chang, C-C., Oh, R.R.Y., Nghiem, L.T. P., Zhang, Y., Tan, C. L.Y., Lin, B. B., Gaston, K. J., Fuller R.A., in Carrasco, L. 2020. Life satisfaction linked to the diversity of nature experiences and nature views from the window. Landscape and urban planning, 202, 103874. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103874
Collins, B.L. (1976). Review of the psychological reaction to windows. Lighting Research & Technology, 8(2), str. 80–88. doi.org/10.1177/14771535760080020601
Drobne, S., zbašnik-Senegačnik, M., Kristl, Ž., Koprivec, L., in  Fikfak, A. (2022). Analysis of the window views of the nearby façades. Sustainability, 14(1),  str. 269. https://doi.org/10.3390/su14010269
Elsadek, M., Liu, B., in Lian. Z. (2019). Green façades: Their contribution to stress recovery and well-being in high-density cities. Urban Forestry & Urban Greening, 46, 126446. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126446
Falk, J. H., in Balling, J. D.  (2010).  Evolutionary Influence on Human Landscape Preference. Environment and Behavior, 42(4), str. 479–493. https://doi.org/10.1177/00139165093412
Gill, N., Dun, O., Brennan-Horley, C. in Eriksen, C. (2015). Landscape preferences, amenity, and bushfire risk in New South Wales, Australia. Environmental Management, 56, št. 3, str. 738–753. https://doi.org/10.1007/s00267-015-0525-x
Giraldo Vasquez, N., Longhinotti Felippe, M., Pereira, F.O.R. in Kuhnen, A. (2019). Luminous and visual preferences of young children in their classrooms: Curtain use, artificial lighting and window views. Building and Environment, 152, str. 59–73. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.01.049
Han, K-T. (2007). Responses to Six Major Terrestrial Biomes in Terms of Scenic Beauty, Preference, and Restorativeness. Environment and Behavior, 39(4), str. 529-556. https://doi.org/10.1177/0013916506292016
Kaplan, R. (2001). The Nature of the View from Home: Psychological Benefits. Environment and Behavior, 33(4), str. 507–542. https://doi.org/10.1177/00139160121973115
Kaplan, R., in Kaplan, S. (1989): The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Kaplan, S. (1995). TheW restorative benefits of nature: toward an integrative framework. Journal of environmental psychology, 15(3), str. 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2
Kaplan, S., in Berman, M. G. (2010). Directed attention as a common resource for  executive functioning and self-regulation. Perspectives on Psychological Science, 5(1), str. 43–57.  https://doi.org/10.1177/1745691609356784
Kent, M., in Schiavon, S. (2020). Evaluation of the effect of landscape distance seen in window views on visual satisfaction. Building and Environment, 183, 107160. http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107160
Kim, U. in Wineman, J. (2005) Are windows and views really better? A quantitative analysis of the economic and psychological value of windows. Working paper. Ann Abor: Taubman college of architecture and urban planning. http://www.lrc.rpi.edu/programs/daylighting/pdf/viewreport1.pdf
Ko, W. H., Brager, G., Schiavon, S., Zhang, H., Graham, L. T., Brager, G., Mauss, I., in Lin, Y.-W. (2020). The impact of a view from a window on thermal comfort, emotion, and cognitive performance. Built environment, 175, 106779. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106779
Koprivec, L., Zbašnik-Senegačnik, M., in Kristl, Ž. (2021). Analiza odzivov anketirancev na motiv pogleda skozi okno. Igra ustvarjalnosti : teorija in praksa urejanja prostora, 9, str. 14-23. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.014-023
Li, D., in Sullivan, W. C. (2016). Impact of views to school landscapes on recovery from stress and mental fatigue. Landscape and Urban Planning, 148, str. 49-158. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.12.015
Littlefair, P. J., (1996): Designing with innovative daylighting. Watford, Herts: IHS BRE Press.
Martens, D., Gutscher, H., in Bauer, N. (2011). Walking in “wild” and “tended” urban forests: The impact on psychological well-being. Journal of Environmental Psychology, 31(1), str. 36-44. doi: 10.1016/j.jenvp.2010.11.001
Matsuoka, R. H. (2010). Student performance and high school landscapes: Examining the links. Landscape and Urban Planning, 97(4), str. 273-282. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.06.011
Mihelčič, M., in Podlesek, A. (2016). Vpliv propriocepcije na učinkovitost branja. V: 3. Rostoharjevi dnevi. Psihološka obzorja, 25, str. 185-202. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf (pridobljeno 14.09.2022)
Soga, M., Evans, M. J., Tsuchiya, K. in Fukano Y. (2021). A room with a green view: the importance of nearby nature for mental health during the COVID-19 pandemic Ecological Applications, 31(2), e02248. https://doi.org/10.1002/eap.2248
Spano, G., D’Este, M., Giannico, V., Elia, M., Cassibba, R., Lafortezza, R. in Sanesi, G. (2021). Association between indoor-outdoor green features and psychological health during the COVID-19 lockdown in Italy: A cross-sectional nationwidee study. Urban Forestry & Urban Greening, 62, 127156. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127156
Stewart, D.M. (1981). Attitudes of school children to daylight and fenestration. Built environment, 16, str. 267–277. doi.org/10.1016/0360-1323(81)90005-6.
Ulrich, R. S. (1977).  Visual landscape preference: A model and application. Man-environment Systems, 7, str. 279-293. https://www.researchgate.net/publication/232566612_Visual_landscape_preference_A_model_and_application#fullTextFileContent
Ulrich, R.S. (1983). Aesthetic and Affective Response to Natural Environments. V: I. Altman, in J. F. Wohlwill, (Ur.), Human Behavior and the Natural Environment, str. 85-125, New York: Plenum.
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-3539-9_4
Ulrich, R.S. (1993). Biophilia, Biophobia, & Natural Landscapes. V: S.R. Kellert in E.O. Wilson, (Ur.), The Biophilia Hypothesis, str. 73-137. Washington DC: Island Press. https://www.researchgate.net/publication/284655696_Biophilia_biophobia_and_natural_landscapes
Van Esch, E., Minjock, R., Colarelli, S. M., in Hirsch, S. (2019). Office window views: View features trump nature in predicting employee well-being. Journal of Environmental Psychology, 64, str. 56–64. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2019.05.006
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Cambridge: Harvard University Press.
Wu, C.-D., McNeely, E., Cedeño-Laurent, J., Pan, W.-C., Adamkiewicz, G., Dominici, F., Lung, S-C. C., Su, H.-J., in Spengler, J. D. (2014). Linking Student Performance in Massachusetts Elementary Schools with the “Greenness” of School Surroundings Using Remote Sensing. PLoS ONE, 9(10), e108548. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108548