IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 9 | Leto 2021 | ISSN 2350-3637

Bardha Meka1, Armir Ferati2:

Orientacija v bolnišnici: Prostorska razporeditev in prostorska kognicija v Kosovskem univerzitetnem kliničnem centru v Prištini

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2021.09.048-057 | UDK 725.5:612.881(497.115) | POSLANO: 5/2021 | PREGLEDANO: 6/2021 | OBJAVLJENO: 12/2021
Organizacija: 1 Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Prištini, Kosovo, 2 Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo, Univerza Matere Tereze, Skopje, Severna MakedonijaPOVZETEK
Namen tega članka je analizirati enostavnost orientiranja oseb po kosovskem univerzitetnem kliničnem centru v Prištini (UCCK). V bolnišničnem okolju je cilj enostavna in samostojna orientacija uporabnika do cilja, da se zmanjšajo negativni vplivi na dobro počutje ljudi in operativne stroške. Orientacija je pomembna za zaposlene, ki poznajo okolje, in obiskovalce, ki ga ne poznajo. Članek se osredotoča samo na osebe, ki bolnišnično okolje poznajo, tj. na zaposlene. Raziskave so pokazale, da je orientiranje odvisno od jasnosti ureditve komponent stavbe ter da obstaja tesna povezanost med orientacijo in prostorsko razporeditvijo. Večina študij o orientaciji v bolnišnicah je osredotočena na stavbo, ta članek pa je osredotočen na bolnišnični kampus univerzitetnega kliničnega centra, ki spada v tipologijo paviljonov. Kot tak si z mesti deli številne podobnosti in ima veliko bolj zapleteno strukturo kot druge bolnišnične tipologije. Ta članek skuša odgovoriti na dve vprašanji: kako enostavno se je orientirati v kosovskem univerzitetnem kliničnem centru ter kakšna je povezava med prostorsko kognicijo in prostorsko razporeditvijo v bolnišničnem okolju. Raziskava se naslanja na kognitivni pristop, ki ga je zasnoval K. Lynch in temelji na zaznavnih kartah, ter na konfiguracijski pristop, ki temelji na teoriji in metodologiji sintakse prostora. Članek ugotavlja, da kosovski univerzitetni klinični center nima jasne podobe in ima nizko raven razumljivosti. Rezultati te raziskave bodo v pomoč pri oblikovanju prihodnjega splošnega načrta bolnišničnega kampusa.

KLJUČNE BESEDE
zaznavna karta, karta osi v prostoru, razumljivost, percepcija, obnašanje

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2021/IU-CG.2021.09.048-057.pdf (0 MB)

CITAT
Meka, B., Ferati, A. (2021). Orientacija v bolnišnici: Prostorska razporeditev in prostorska kognicija v Kosovskem univerzitetnem kliničnem centru v Prištini. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (9), 48-57. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.048-057

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Arruda Campos M. B. (1997). Strategic Spaces: Patterns of Use in Public Squares of the City of London. Proceedings of the First International Space Syntax Symposium. London: University College London
Carattin, E. (2011, October). Wayfinding architectural criteria for the design of complex environments in emergency scenarios. In J. A. Capote, D. Alvear (eds.), Evacuation and Human Behaviour in Emergency Situations – Advanced Research Workshop Proceedings (pp. 209–222). Santander, Universidad de Cantabria, Spain.
Ferati, A., Saidi, A. (2020). Organic vs Planned: The Evolution of The Spatial Configuration of Tetovo. Journal of Applied Sciences-SUT, 6 (11-12), 9-29. ISSN 2671-3047
Grajewski, T. (1992). Space Syntax Observation Manual (2001 unpublished revised edition: L. Vaughan). London: UCL Bartlett and Space Syntax Ltd.
Giovenale, AM. (2009). University Hospitals: the innovation of organizational models for integration among care, research and teaching.  In R. Del Nord (ed.), The culture for the future of healthcare architecture. Proceedings of 28th International Public Health seminar, Seminar Program. Florence: Alinea editrice
Haq S., Zimring C. (2003). Just down the road a piece - The Development of Topological Knowledge of Building Layouts. Environment and Behaviour, 35(1), 132-160. https://doi.org/10.1177/0013916502238868
Haq, S., Hill, G., Pramanik, A. (2005). Comparison of Configurational, Wayfinding and Cognitive Correlates in Real and Virtual Settings. In Akkelies van Nes (ed.), 5th International Space Syntax Symposium, Vol. 2, 387-405. Delft University of Technology: Techne Press.
Hillier, B., Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural Movement: Or, Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Planning and Design20(1), 29–66. https://doi.org/10.1068/b200029
Hillier, B. (1996). Cities as movement economies. Urban Design International 1(1), 49-60. https://doi.org/10.1057/udi.1996.5
Hillier, B. (1999). Centrality as a process: accounting for attraction inequalities in deformed grids. Urban Design International, 3(4), 107-127. https://doi.org/10.1057/udi.1999.19
Hillier, B., Iida, S. (2005). Network effects and psychological effects: A theory of urban movement. Proceedings of the 5th International Space Syntax Symposium. Delft: TU delft, 553-564.
Krasniqi A. (2018). Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Fjalori enciklopedik i Kosovës: II. L-ZH (pp. 1356 - 1357). Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge: The MIT Press
Martinez, M. (2011). The need for an evidence - based toolkit. The spatial DNA of hospitals: evidence based planning and design. In N. Setola (ed), Research tools for design. Spatial layout and patterns of users’ behaviour. Proceedings e report 76 (pp.11-21). Florence: Firenze University Press.
Mens, N. (2018). The building type and its emergence. In C. Wagenaar, N. Mens (eds), Hospitals: a design manual (pp. 65-66). Basel: Birkhauser Architecture
Pellitteri, G., Belvedere, F. (2011). Humanization and Architecture in Contemporary Hospital Building. In P. Plowright, B.Gamper (eds), Proceeding of the ARCC Spring Research Conference. Architectural Research Conference: Considering Research: Reflecting upon current themes in Architecture Research (pp. 225-233). Southfield, MI: Lawrence Technological University
Peponis, J., Zimring, C., Choi, Y. K. (1990). Finding the Building in Wayfinding. Environment and Behavior22(5), 555–590. https://doi.org/10.1177/0013916590225001
Plani rregullues "Prishtina e Re - Zona perëndim" (2013). Accessed on 15 May 2019: https://kk.rks-gov.net/prishtine/planifikimi-strategjik-dhe-zhvillimit-te-qendrueshem/planet-rregullative/
Jankovič, N. (1980). Enti për Urbanizëm e Projektim. Prishtinë: NGBG “Rilindja”
Rossi Prodi, F., Stocchetti, A. (1990). L'architettura dell'ospedale. Firenze: Alinea Editrice
Sadek, AH. (2015). A comprehensive approach to facilitate wayfinding in healthcare facilities. In K. Chriter (ed), Proceedings of the Third European Conference on Design4Health, Sheffield, 13 - 16 July 2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4195.7605
SHSKUK (2018). Raporti i punës. Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës. Accessed on 10 May 2019: https://shskuk.rks-gov.net/Navbar/Index/23
Vaughan, L. (2001). Space syntax observation manual. University College London.
Vujic I. (20.04.1956). [Tehnički opis objekata uz situaciju bolničkog centra u Prištini]. Sekretarijat za urbanizam i komunalnu delatnost Priština (Fund 71, no. 1367). Archive of the Municipality of Prishtina
Wagenaar C., Mens N. (2018). Hospitals: a design manual. Basel: Birkhauser Architecture
Watson D., Plattus A., Shibley R.(2003). Time-Saver Standards for Urban Design. New York: Mc-Graw Hill Professional