IGRA USTVARJALNOSTI


Teorija in praksa urejanja prostora | Številka 9 | Leto 2021 | ISSN 2350-3637

Domen Kušar:

Rozete gotskih katedral: kompozicijski izziv graditeljev cerkva

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2021.09.058-064 | UDK 692.29:726:27-523.41 | POSLANO: 5/2021 | PREGLEDANO: 6/2021 | OBJAVLJENO: 10/2021
Organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, SlovenijaPOVZETEK
Rozete imajo posebno mesto v arhitekturi gotskih katedral. Gre za velika okrogla okna, ki so večinoma del čelne fasade. So odlično kamnoseško delo. Poseben izziv je predstavljala delitev kroga na manjše enake dele, ki so v praksi členjeni s kamnitimi elementi. Delitev kroga na enake segmente oziroma razmerje med premerom in obsegom je namreč star matematični problem, ki pa je imel posledice tudi v praksi. Delitev rozet na manjše dele je tako predstavljalo velik izziv za arhitekte in kamnoseke. Rešitve se gibajo od najbolj enostavnih do bolj zapletenih. Analiziranih je bilo preko 50 rozet gotskih katedral. Izkazalo se je, da je členitev rozet v zgodnjem obdobju bolj enostavna. Kasneje pride do bolj zahtevnejših delitev, ki imajo verjetno zaledje tudi v antropometričnem merskem sistemu. Morda sta najbolj zahtevni členitvi rozet cerkva sv. Frančiška in sv. Klare v Asiziju, ki sta še posebej predstavljeni.

KLJUČNE BESEDE
rozeta, kompozicija, delitev, arhitektura, Asizi

CELOTEN ČLANEK
https://iu-cg.org/paper/2021/IU-CG.2021.09.058-064.pdf (2.26 MB)

CITAT
Kušar, D. (2021). Rozete gotskih katedral: kompozicijski izziv graditeljev cerkva. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (9), 58-64. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2021.09.058-064

Kopiraj citat v odložišče (APA stil)

VIRI IN LITERATURA:
Basilica di Santa Chiara. (2019). Accessed on November 7, 2019:  https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Chiara
Basilica of St. Francis of Assisi. (2017). Accessed on November 7, 2019: http://www.franciscanfriarstor.com/archive/stfrancis/stf_basilica _st_francis.htm
Bonsanti, G. (1998). The Basilica of St. Francis of Assisi. New York: Abrams.
Crowe, T. (2000). Crime prevention through environmental design. Second edition. Boston: Butterworth-Heinemann.
Davide, V. (1984). Matematika skozi kulture in epohe. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov SRS.
Dürer, A. (1525). Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, in Linien, Ebenen unnd gantzen corporen. Nüremberg: Hieronymus Andreae.
Havemann, S., Fellner, D., W. (2004). Generative Parametric Design of Gothic Window Tracery. The 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage. https://doi.org/10.1109/SMI.2004.1314525
Keen, M. (1993). Srednjeveška Evropa (Original: The Pelican History of medieval Europe). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Koch, W. (1999). Umetnost stavbarstva (Original: Baustilkunde). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kurent, T. (1970). Modularna evritmija šempetrskih edikul. Ljubljana: FAGG.
Kurent, T. (2002). Arhitektov zvezek. Ljubljana: Nuit.
Kurent, T. (2005). Arhitektov zvezek II. Ljubljana: Nuit.
Kurent, T. (2006). Arhitektov zvezek III. Ljubljana: Nuit.
Kurent, T. (2020). Archiv data, available in personal archive of prof. Kurent at University of Ljubljana, Faculty of Architecture.
Kušar, D. (2008). Division of the wheel windows of churches of St. Savoir in Dubrovnik and Sta. Maria’s in Zadar and portals of church in Osor. Abstracts of 13th Scientific-Professional Coloquium of Croatian Society of Geometry and Graphics. Poreč, Croatia, pp. 17.
Le Corbusier (2004). The Modulor; Modulor 2. Basel: Birkhäuser.
List of Gothic Architecture. Accessed on February 4, 2020: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gothic_architecture
Marinko, J. (1999). Vloga izvajalcev v sodobni sakralni arhitekturi (Sakralna arhitektura v slovenskem prostoru). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Krščanska kulturna zveze Celovec.
Mušič, M. (1965). Veliki arhitekti I. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
Muhič, A. (1987). Krožne kompozicije v arhitekturi. Ljubljana; Fakulteta za arhitekturo.
Lah, L. (2019). Romanska arhitektura v Burgundiji – odkrivanje, raziskovanje in dokumentiranje. Bogoslovni vestnik, 97(3), pp. 811-824.
Pope Benedict XVI: Benedict XVI’s reflection on the theology behind Gothic cathedrals. General audience of November 18, 2009. Accessed on June 17, 2020: https://aleteia.org/2019/04/18/benedict-xvis-reflection-on-the-theology-behind-gothic-cathedrals/
Rose window. Accessed on July 20, 2020: http://www.therosewindow.com/TheRoseWindow2/Type/Rose-Type-Frame.htm
Samper, A., Hererra, B. (2015). A study ot the roughness of gothic rose windows. Nexus network journal 2016 (18), pp. 397-417. https://doi.org/10.1007/s00004-015-0264-6
Sveto pismo stare in nove zaveze. (1995). Ljubljana: Svetopisemska družba.