CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 7 | Year 2019 | ISSN 2350-3637

Domen Kušar:

Mountain huts in Slovenian highlands – between tradition and the future

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.054-059 | UDK | SUBMITTED: 9/2019 | REVISED: 9/2019 | PUBLISHED: 10/2019
Author's affiliation: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Slovenia

ABSTRACT
The article is about mountain huts in the Slovenian highlands. These buildings are specific according to: origin, purpose, time of use, etc. In these area of highlands there were practically no new project in the last few decades. There were only some small interventions in the field of energy efficiency and ecology. In most cases, these buildings are old. They need to be renovated or even replacement. It is interesting that some quality solutions for new bivouacs in the Slovenian mountains have been made. Considering the developments in the neighbouring Alpine countries, where they replaced some old huts with new ones, which they have both technological and architectural surpluses, we want to determine the condition of our huts. With the help of various categories such as elevation, year of construction and renovation, size, accessibility and design of buildings, we tried to extract some of the important features that are presented below.

KEYWORDS
architecture, highland, mountain huts, Slovenia

FULL ARTICLE
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.054-059.pdf (1.46 MB)

CITATION
Kušar, D. (2019). Mountain huts in Slovenian highlands – between tradition and the future. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 54-59. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.054-059

LITERATURE AND SOURCES:
Di Bartolomeo, M. (2018). Italijanske planinske koče (1918-1943) v Sloveniji. Območje Julijskih Alp. Planinski vestnik (Ljubljana), 7/8, str. 9–14.
Eržen, M. (2019). Planinske koče – odraz obdobja izgradnje in potreb obiskovalcev gorskega sveta. AB Arhitektov bilten (Ljubljana), 2019, 217/218/219/220, str. 18–22.
Gams, I. (2002). Koliko visokogorja imamo? Planinski vestnik (Ljubljana), 2002, 3, str. 24–28.
Gesell T. (2015). Der Ersatzbau der Höllentalangerhütte. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani https://www.alpenverein-muenchen-oberland.de/hoellentalangerhuette/ersatzbau.
Girardier, P. (2015). 150 Jahre Monte Rosa (1865-2015). Chaman verlag. Pridobljeno 16. 9. 2019 s spletne strani https://monterosahuette.ch/geschichte/.
Humar, M. (2002). Planinski terminološki slovar. ZRC SAZU. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/planinski/iskalnik?iztocnica=visokogorje#v.
Kajzel, M. (2019). Sodobna gorska arhitektura v Sloveniji po letu 2000. AB Arhitektov bilten (Ljubljana), 217/218/219/220, str. 22–28.
Kultivator, kreativna arhitektura. Pridobljeno 5. 9. 2019 s spletne strani http://www.kultivator.si/index.html.
Mihelič, B., Humar, M., Nikšič, M. (2015). Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana. ZRC SAZU, Urbanistični inštitut.
Mikša, P., Zorn, M. (2018). Nacionalno 'markiranje' slovenskih gora pred prvo svetovno vojno. Igra Ustvarjalnosti - Creativity Game, 6, str. 22-29. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2018.06.022-029
Pärsch, S. (2017). Die 10 schönsten Berghütten Bayerns. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani https://www.redbull.com/de-de/schoensten-berghuetten-bayern.
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj. 2017. Pridobljeno 5. 9. 2019 s spletne strani https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/106434Odlok%20o%20Občinskem%20prostorskem%20načrtu%20občine%20Bohinj%20neuradno%20prečiščeno%20besedilo.pdf.
Ogrin, D. (1996). Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik (Ljubljana), 68, str. 39–65.
Olpererhütte. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani https://www.olpererhuette.de/huetten-deutscher-alpenverein.html.
Planinska zveza Slovenije. Pridobljeno 6. 9. 2019 s spletne strani https://www.pzs.si/.
Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih (2017). Planinska zveza Slovenije. Pridobljeno 16. 9. 2019 s spletne strani https://www.pzs.si/javno/gk_dokumenti/gk_pzs-pravilnik-koca_bivak_pus_2017.pdf.
Prostorski načrt občine Bovec. 2008. Pridobljeno 5. 9. 2019 s spletne strani href="https://obcina.bovec.si/dokumenti/OPN_Obcinski_prostorski_nacrt/uradni%20dokumenti/OPN%20Bovec%202008.pdf">https://obcina.bovec.si/dokumenti/OPN_Obcinski_prostorski_nacrt/uradni%20dokumenti/OPN%20Bovec%202008.pdf.
Salmhütte. (2017). Pridobljeno 5. 9. 2019 s spletne strani https://www.bergwelten.com/h/salmhuette".
Slovenske Alpe jutri - skrajni vremenski pojavi in izginjajoči ledeniki. ARSO. Pridobljeno 16. 9. 2019 s spletne https://www.arso.gov.si/soer/alpe.html.
Strojin, T. (2003). Zgodba okrog prvega triglavskega zavetišča na Prodih. Planinski vestnik (Ljubljana), 3, str. 12–15.
TSG 1- 001 2019: Požarna varnost v stavbah. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.
Ustni vir: Andrej Mejač. 6. 10. 2019.
Zakon o Triglavskem narodnem parku (2010). Uradni list RS, št 52/2010.