CREATIVITY GAME


Theory and Practice of Spatial Planning | Number 7 | Year 2019 | ISSN 2350-3637

Ivan Smiljanić1, Matija Zorn2, Peter Mikša3:

Monuments in the Function of State Ideology and Unification of Territory: The Case of Monuments to the Ruling Family of Karađorđević in Slovenia

Creative Commons License DOI 10.15292/IU-CG.2019.07.046-053 | UDK | SUBMITTED: 8/2019 | REVISED: 9/2019 | PUBLISHED: 10/2019
Author's affiliation: 1 Institute of Contemporary History, Ljubljana, Slovenia, 2 Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana, Slovenia , 3 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History, Ljubljana, Slovenia

ABSTRACT
Monuments to rulers are, like national holidays, celebrations of the ruling family‘s birthdays, school observances, and various printed, mass-distributed propaganda material, one of the building blocks of power consolidation of the ruling family, and a way of legitimization. This paper presents this phenomenon via public sculptural monuments that were erected to members of the Karađorđević dynasty in the present-day Slovenian territory during the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenians, and the Kingdom of Yugoslavia. A review of the material reveals that such monuments were erected only to King Peter I and his son Alexander I, who embodied the military power of the common state on one hand, and the guarantee of a just rule in an age of peace on the other. Commemorative monuments were usually designed relatively modestly, in the form of busts on pedestals, with some extravagant exceptions such as an obelisk, full-figure statue, and an equestrian statue. The locations were carefully selected, usually in town centers or symbolically significant places - primarily by the western and northern border. With the exception of a few fragments, none of the described monuments survived.

KEYWORDS
monuments, ideology, King Alexander I, King Peter I, Karađorđević dynasty, Drava Banovina, Kingdom of Yugoslavia

FULL ARTICLE
https://iu-cg.org/paper/2019/IU-CG.2019.07.046-053.pdf (1.86 MB)

CITATION
Smiljanić, I., Zorn, M., Mikša, P. (2019). Monuments in the Function of State Ideology and Unification of Territory: The Case of Monuments to the Ruling Family of Karađorđević in Slovenia. Igra ustvarjalnosti - Creativity Game, (7), 46-53. https://dx.doi.org/10.15292/IU-CG.2019.07.046-053

LITERATURE AND SOURCES:
Akcija za postavitev spomenika kralju Petru (1927). Jutro, 8, 86 (April 10, 1927), 3.
Čopič, Š. (1976). Slovensko kiparstvo v prvi polovici 20. stoletja. Sodobnost, 24, 3, 218–245.
Čopič, Š. (2000). Javni spomeniki v slovenskem kiparstvu prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Moderna galerija.
Dobida, K. (1927). Spomenik kralja Petra v Ljubljani (nekaj kritičnih opazk). Slovenec, 55, 38, (February 17, 1927), 3–4.
Globočnik, D. (2011). Spomenik kralju Petru I. v Kranju. Zgodovina za vse, 18, 1, 112–128.
Globočnik, D. (2014). Spomenik kralju Petru I. v Ljubljani. Zgodovinski časopis, 68, 1-2, 84–125.
Govor predsednika inž. Bevca (1931). Jutro, 12, 205a (September 7, 1931), 2.
Jezernik, B. (2004). Moč spomina, premoč pozabe: zgodovina ljubljanskih "nacionalnih spomenikov". Zgodovina za vse, 11, 1, 5–18.
Jezernik, B. (2014). Mesto brez spomina: javni spomeniki v Ljubljani. Ljubljana: Modrijan.
Kako je Ljubljana dobila spomenik kralja Aleksandra I. (1940). Slovenec, 68, 204a (September 6, 1940), 2.
Kako je Ljubljana prišla do spomenika kralju Petru (1931). Slovenec, 59, 201 (September 6, 1931), 2.
Komić Marn, R. (2013). Men on horseback: role and reception of the equestrian monument in Slovenia. Acta historiae artis Slovenica, 18, 2, 75–94.
Krasna manifestacija obmejnega sokolstva (1938). Jutro: ponedeljska izdaja, 19, 25 (June 20, 1938), 1.
Makuljević, N., Murovec, B. (2013). Preface. Acta historiae artis Slovenica, 18, 2, 5–6.
Manojlović Pintar, O. (2014). Arheologija sećanja: spomenici i identiteti u Srbiji 1918–1989. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, Čigoja štampa.
Manojlović, O. (1997). Vladarski spomenici u Ljubljani 1908–1940. godine. Godišnjak za društvenu istoriju, 4, 2-3, 197–207.
Mikša, P. (2018). Yugoslavism written in memorials and denominations in Ljubljana. Tokovi istorije, 26, 3, 33–62.
Mikša, P., Zorn, M. (2018). Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine. In: Ajlec, K., Balkovec, B., Repe, B. (eds.): Nečakov zbornik: procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. Stoletja (p. 605–641). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Naši umetniki in spomeniški odbor (1937). Jutro, 18, 229 (October 1, 1937), 3.
Nj. Vel. kralj Peter II. je osebno odkril spomenik svojemu viteškemu očetu kralju Aleksandru I. v srcu Slovenije (1940). Slovenec, 68, 205a (September 7, 1940), 1–3.
Odkritje spomenika Viteškemu kralju v parku pred tobačno tovarno (1935). Jutro, 16, 139 (June 18, 1935), 3.
Prizori z odkritja spomenika Viteškemu kralju Uedinitelju na Rakeku (1937). Jutro, 18, 244 (October 19, 1937), 4.
Razgovor s kiparjem Francem Repičem (1939). Jutro, 20, 177 (August 2, 1939), 7.
Razgovor z ustvarjalcem kraljevega spomenika kiparjem Lojzetom Dolinarjem (1940). Slovenec, 68, 204a (September 6, 1940), 3.
Ribnica kralju Uedinitelju (1936). Jutro, 17, 157 (July 10, 1936), 3.
Rojaki! (1934). Slovenski narod, 67, 272 (November 30, 1934), 5.
Sevničani so odkrili spomenik kralju Zedinitelju (1939). Jutro, 20, 281 (December 3, 1939), 3.
Smiljanić, I. (2019). Spominske lipe za kralja Aleksandra. SLO časi, kraji in ljudje, 23, 48–53.
Sokolska Ribnica kralju Uedinitelju (1936). Jutro, 17, 160 (July 14, 1936), 3.
Spomenik kralja Aleksandra v Domžalah (1924). Jutro, 5, 137 (June 11, 1924), 3.
Spomenik kralju Zedinitelju so včeraj slovesno odkrili pri Sv. Juriju ob Ščavnici (1938). Jutro: ponedeljska izdaja, 19, 20 (May 16, 1938), 2.
Spomenik velikemu kralju v tobačni tvornici (1935). Jutro: ponedeljska izdaja, 16, 24 (June 17, 1935), 3.
Spomenik Viteškega kralja v Zagorju bodo odkrili ob zlatem jubileju zagorskega Sokola (1940). Slovenski narod, 73, 82 (April 10, 1940), 5.
Spomenik Viteškemu kralju na Jesenicah bo odkrit jutrišnjo nedeljo z veliko svečanostjo (1936). Jutro, 17, 235 (October 10, 1936), 3.
Spomenik Viteškemu kralju v Trbovljah (1939). Jutro, 20, 133 (June 11, 1939), 3.
Spomeniki Viteškega kralja v Sloveniji (1940). Jutro, 21, 208 (September 6, 1940), 5–6.
Stelè, F. (1940). Spomenik kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Ljubljani. Kronika slovenskih mest, 7, 3, 129–141.
Stupica, A. (1937). Aleksandrove propileje v Ljubljani. Slovenec, 65, 221a (September 26, 1937), 7.
Še nekaj potrebnih ugotovitev iz Kranja (1926). Slovenec, 54, 178 (August 8, 1926), 4.
Tobačni uslužbenci kralju Aleksandru (1935). Slovenec, 63, 137a (June 18th, 1935), 4.
V čast kralja Petra Osvoboditelja (1931). Slovenec, 59, 166 (July 26, 1931), 5.
V Trbovljah so odkrili spomenik Viteškemu kralju (1939). Jutro: ponedeljska izdaja, 20, 139a (June 19, 1939), 1.
Veličastna slavnost v Kranju (1926). Slovenski narod, 59, 172 (August 3, 1926), 2.
Zabel, I. (ur.) (1996). Lojze Dolinar (1893-1970): retrospektivna razstava. Ljubljana: Moderna galerija.
Zorn, M. (1997). Ideološke in vsebinske spremembe v učbenikih zgodovine. Sodobna pedagogika, 48, 5-6, 283–295.